Lindenholt

Op de buurtwebsite Lindenholt Leeft is te zien wat er allemaal in de buurt gebeurt. Bomen die gekapt worden, verkeersmaatregelen, buurtactiviteiten, advertenties en nog veel meer.