Wat is er gedaan

Van januari 2018 tot en met het voorjaar van 2019 heeft in de Kolpingbuurt grootschalig onderhoud plaatsgevonden, in combinatie met nieuwbouw en een metamorfose van de openbare ruimte. Intussen zijn alle 127 renovatiewoningen gereed, staat er een nieuw appartementengebouw met 16 appartementen, zijn alle 115 woningen gesloopt waarmee een eind is gekomen aan het slopen van bestaande woningen en zijn er 83 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Planning

De voorbereidingen hebben een aantal jaren in beslag genomen. In januari 2018 zijn de echte bouwwerkzaamheden gestart en in september 2019 is het eindfeest gehouden.

Renovatie
De renovatie van de in totaal 127 te renoveren huurwoningen werd in oktober/november 2018 afgerond. Klik hier voor meer informatie over hoe de renovatie is verlopen.

Sloop en nieuwbouw
Voor de 115 gesloopte woningen zijn uiteindelijk 99 nieuwe sociale huurwoningen teruggekomen. Als eerste werd gestart met de bouw van het appartementengebouw, aan het begin van de Kolpingstraat. De in totaal 16 appartementen (van ca. 72 m2) zijn eind juli 2018 opgeleverd. Daarna is verder gebouwd aan 72 ruime eengezinswoningen (van ca. 105 m2), 7 levensloopbestendige woningen (van ca. 100 m2) en 4 woon-werkwoningen (van ca. 105 m2). De eerste woning was in november 2018 klaar. Klik hier voor meer informatie over de verloop van de sloop en de nieuwbouw.

Klaar
In het voorjaar van 2019 was alles klaar.

Pagina delen: