(024) 352 39 11

Reactie Talis op manifest bewoners Jerusalem

De plannen voor de sloop/nieuwbouw van de 220 eengezinswoningen in Jerusalem zijn bijna gereed. Nog voor het einde van het jaar ontvangen alle bewoners de nieuwbouwbrochure en het bijbehorend sociaal plan. In deze plannen hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften, wensen, eisen en aanbevelingen van de bewoners uit Jerusalem. Niet alleen die van de beide groepen bewoners die met veel inzet en betrokkenheid met ons hebben meegewerkt aan de plannen, ook die van andere bewoners en actiegroepen.

Minimaal 70% akkoord
In januari hebben de bewoners alle de tijd en de ruimte om vragen te stellen en hun beeld op te maken. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is met de plannen, dan kan de nieuwbouw doorgaan.

Manifest
Vrijdag 29 november heeft Talis een manifest in ontvangst genomen van de Initiatiefgroep Jerusalem, ondersteund door de SP. In dit manifest heeft een groep bewoners aangegeven aan welke voorwaarden de nieuwbouw volgens hen moet voldoen.

In bijgevoegde brief leest u onze reactie op dit manifest.