(024) 352 39 11

Ruim 70% huurders Jerusalem stemt in met het nieuwbouwplan

73,6% van de huurders in Jerusalem heeft akkoord gegeven op de vernieuwingsplannen. Nu een grote meerderheid de plannen steunt, kunnen wij verder met de voorbereiding. De 220 woningen worden gesloopt en op de bestaande funderingen komen 220 nieuwe energiezuinige woningen van het type ‘Blokje Om’ van Dura Vermeer.

Nieuwbouw Jerusalem

Zo’n vijf jaar geleden zijn we samen met huurders gestart met de voorbereiding voor de vernieuwing van Jerusalem. In december 2018 is het besluit genomen voor sloop/nieuwbouw. Met verschillende bewonersgroepen hebben we gewerkt aan het nieuwbouwplan en het Sociaal Plan.

Voor bewoners betekent dit veel. “Dit begrijpen we”, vertelt bestuurder Ronald Leushuis. “Het slopen en bouwen van woningen, waar mensen soms al generaties lang wonen, heeft veel impact. We komen aan iemands huis. Dat doen we in een tijd waarin betaalbaarheid van wonen nog steeds flink onder druk staat en de weg naar CO2-neutraal lang en onzeker is.

Uiteindelijk was het de afgelopen weken aan de huurders om aan te geven of ze de stap willen nemen naar een nieuwe woning, naar een vernieuwd Jerusalem. We zijn blij dat er een grote groep huurders is, die de plannen steunt. We weten dat er ook bewoners teleurgesteld zijn. Daar gaan we niet aan voorbij. We blijven ook met hen in gesprek.”

In de plannen is optimaal de balans gezocht tussen betaalbaarheid en duurzaamheid, tussen moderne eigenheid en cultuurhistorische waarde en tussen financiële en fysieke ruimte. Het plan komt nu in een volgende fase. Het Sociaal Plan gaat in en we starten het traject van vergunningen en verdere voorbereiding samen met de aannemer. Ook nu blijven bewoners op verschillende manieren betrokken.

De planning is om begin 2021 te starten met de werkzaamheden. Tot die tijd hebben mensen die daarvoor kiezen, de tijd om met stadsvernieuwingsurgentie te verhuizen naar een woning buiten Jerusalem.