(024) 352 39 11

“Kijken wat je morgen al anders kunt doen”

We moeten nú met z’n allen aan de slag om er voor te zorgen kwetsbare mensen – nu en in de toekomst – goed en zelfstandig kunnen wonen in wijken waar ze zich thuis voelen, met de juiste zorg en begeleiding.

Daarom is bestuurder Ronald Leushuis ambassadeur geworden van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Deze Taskforce bestaat uit bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Samen willen zij dat iedere gemeente in 2021 een woonzorgvisie heeft, die leiden tot hele concrete plannen en projecten.

Lees hier de blog van Ronald Leushuis. Hierin vertelt hij waarom het belangrijk is dat we samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties én de bewoners zelf, werken aan wijken voor iedereen

Talis bestuurder wordt ambassadeur Taskforce