(024) 352 39 11

Talis en gemeente Wijchen sturen aan op gedrag bij besparen energie

Energie besparen door het beïnvloeden van gedrag. Uit onderzoek blijkt dat hiermee een groot deel van het energieverbruik teruggedrongen kan worden. Reden voor Talis en de gemeente Wijchen om bewoners te verleiden om hun energiegedrag te veranderen.

Dit doen zij door de inzet van het instrument energiemaatje in combinatie met energiecoaches. Talis heeft aan 100 bewoners van de Heilige Stoel in Wijchen het energiemaatje aangeboden.

De ambities op duurzaamheid van Talis en de gemeente Wijchen zijn hoog. Waar eerdere pogingen tot gedragsbeïnvloeding moeizaam bleken, werken corporatie en gemeente nu samen via een instrument, het energiemaatje, en energiecoaches om bewoners te ondersteunen bij het besparen van energie. Ook huurdersorganisatie Accio ondersteunt dit en zet zich hiervoor in.

Het energiemaatje laat bewoners via een app live zien hoeveel elektriciteit en gas zij verbruiken. Het vergelijkt het verbruik met andere vergelijkbare woningen en houdt de energierekening in de gaten. Daarnaast ontvangen bewoners via de app tips om het verbruik te beperken. Bijvoorbeeld door apparaten uit te zetten of energie slurpende apparaten of lampen te vervangen. Het energiemaatje heeft bij andere bewoners besparingen opgeleverd van gemiddeld 200 euro per jaar. Het uitreiken van het energiemaatje is een pilot om te onderzoeken of het bijdraagt aan het besparen van energie.

Het energiemaatje is aanvullend op andere maatregelen die Talis neemt op het gebied van duurzaamheid. Zo investeert de corporatie fors in het isoleren van de woningen en het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Daarnaast biedt zij via het project Energiedak zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen aan huurders aan. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Talis, die in 2050 alle woningen CO2 neutraal wil hebben. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan de betaalbaarheid voor haar huurders. Hiervoor onderzoekt Talis ook andere mogelijkheden, zoals het hergebruik van producten, circulariteit.

De gemeente Wijchen heeft de doelstelling om een energieneutrale gemeente te worden. Zij wil dit bereiken door samen met stakeholders zowel technische als gedragsmaatregelen te nemen. Het gemeentelijk vastgoed gaan ze verduurzamen en de gemeente zet energiecoaches in. Energiecoaches geven bewoners tips over hoe zij energie kunnen besparen, kunnen verduurzamen en helpen bij het gebruik van het energiemaatje.