(024) 352 39 11

Talis in 2018

973 nieuwe huurders, 13.818 woningen, 1900 zonnepanelen erbij, 162 medewerkers, 703 zorgwoningen, € 63,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en onderhoud… Zomaar wat cijfers die u kunt lezen in ons jaarverslag Vernieuwing en verandering over 2018.

Begin 2018 begonnen we met de daadwerkelijke herstructurering, nieuwbouw en renovatie van de Kolpingbuurt. Voor ons een heel bijzonder project waarbij verleden, heden en toekomst samen komen in een soort van snelkookpan. We ervaren in alle hevigheid alles waar een maatschappelijk betrokken corporatie mee te maken heeft: groot onderhoud, sloop, nieuwbouw en intensief contact en begeleiding van huurders. We werken samen met de bewoners, aannemers, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. En ondertussen hebben we te maken met tegenvallers en juichmomenten, persoonlijk leed van bewoners, gekte in de bouwwereld.

De Kolping is een goed voorbeeld van de opgave waar we de aankomende jaren voor staan. Onze huurders bestaan steeds meer uit één- en tweepersoonshuishoudens, die steeds ouder worden, en behoefte hebben aan kleinere, levensloopgeschiktere en duurzame woningen. Om aan te blijven sluiten op deze veranderingen moeten we ons woningbezit blijven verversen en zo flexibel mogelijk (ver-)bouwen en bestemmen.

Samenwerken is daarin voor ons een vanzelfsprekendheid geworden en allang geen vraag meer. Meer dan ooit beseffen we dat we de uitdagingen en de voortdurende veranderingen in de wereld om ons heen niet alleen kunnen aangaan. Ons ondernemingsplan – dat we begin 2018 vaststelde – kreeg dan ook de titel Op zoek naar wat we niet weten. We willen blijven leren, betrokkenheid en kritiek organiseren, samenwerken en krachten bundelen zodat we onze ambities voor onze huurders kunnen waarmaken.

Bent u nieuwsgierig naar waar we ons nog meer voor hebben ingezet in 2018? In Talis in feiten & cijfers vindt u belangrijke punten overzichtelijk op een rijtje. Het volledige verslag leest u hier: Talis jaarverslag 2018. We wensen u veel leesplezier.