(024) 352 39 11

Talis start proef met herinvoeren seniorenlabel

In Nijmegen en Wijchen is behoefte aan sociale huurappartementen voor ouderen. Tot augustus 2025 loopt daarom bij vier voormalig seniorencomplexen van Talis een proef. 60plussers krijgen hier weer voorrang op woningen die vrijkomen. Zeven jaar geleden is het seniorenlabel in de regio Arnhem en Nijmegen afgeschaft en inmiddels wonen er ook jongere mensen in seniorengebouwen in deze regio. Talis start deze proef op verzoek van haar huurdersvereniging Accio en huurders en in afstemming met beide gemeentes.

Mooi dat het gelukt is
‘Het gaat vaak ook goed met jongere bewoners naast ouderen. Daar zijn mooie voorbeelden van. Alleen merken wij dat in de gebouwen waar eerst alleen ouderen woonden, de leefstijl tussen ouderen en jongeren soms ook botst. En de ouderen die al langer in de gebouwen wonen, hadden toen andere verwachtingen. Met het label bij een paar gebouwen, kunnen mensen weer bewust kiezen of ze juist wel of niet met meer reuring om zich heen willen wonen,’ licht Riek Janssen voorzitter van Accio toe. ‘Ik ben erg trots dat het gelukt is om bij in ieder geval een aantal gebouwen weer tijdelijk het seniorenlabel terug te krijgen. We hebben hier veel en constructief overleg over gevoerd met Talis. Van bewoners hoor ik terug dat ze het erg fijn vinden. Wij verwachten dat het label voor rust zorgt.’

Woningen geschikt voor ouderen
De proef met het seniorenlabel bij nieuwe verhuringen loopt bij de Globe en Maas Waalstaete in Nijmegen en De Pas en De Waaij in Wijchen. Deze gebouwen en woningen zijn geschikt om hier lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. De keuze voor het 60pluslabel biedt Talis kansen om de gebouwen en de woningen in overleg met de bewoners en andere betrokkenen aantrekkelijker te maken voor de oudere doelgroep.

Mariëlle Heuvelmans, manager Leefbaarheid van Talis: ‘Als er vraag naar is, is het goed dat deze woningen ook zo worden benut. Zeven jaar geleden was het lastig om ze verhuurd te krijgen aan ouderen en was het beeld dat het goed was om ouderen met jongeren te laten wonen. Zo zouden jongere bewoners de ouderen kunnen ondersteunen en andersom. Nu horen wij en onze huurdersvereniging Accio terug dat er ook senioren zijn die juist graag met andere senioren wonen. Door deze proef voor vijf jaar te volgen, bekijken wij of er voldoende vraag naar seniorenwoningen is en wat het effect is in elk gebouw. We gaan dit met Accio en bewoners evalueren om te bekijken of het 60pluslabel (zo) blijft of wellicht breder ingevoerd kan worden. De jongere bewoners die nu op deze plekken wonen, kunnen natuurlijk blijven als het goed gaat. Het verschil is dat er geen nieuwe jongeren bij zullen komen. Om de proef door te voeren, hebben we afstemming gezocht met beide gemeentes. Iedereen steunt de ideeën. Er zijn ook andere corporaties die met succes zo woningen verhuren.’