(024) 352 39 11

Vragenlijst over hitte in woningen

Talis doet mee aan een landelijk onderzoek naar hitte in huurwoningen. Wij hebben op maandag 30 november een online vragenlijst gestuurd naar al onze huurders waarvan we een mailadres hebben. In die vragenlijst vragen we hoe huurders de afgelopen zomer hebben ervaren.

Waarom dit onderzoek?
De vragenlijst is onderdeel van een landelijk onderzoek naar beleving van hitte in woningen. Mede door de vragenlijst krijgen corporaties en gemeenten meer kennis over hitte en de beleving van huurders. Tijdens de eerstvolgende hittegolf wordt er ook in een aantal woningen gemeten. Niet alleen wordt gekeken naar de temperatuur, maar ook naar de eigenschappen van het gebouw, de omgeving en het gedrag van de huurder. Die kennis kunnen gemeenten, huurders en wij gebruiken om in de toekomst plannen te maken om beter met hitte om te kunnen gaan.

Samenwerkingspartners
Het is een onderzoek van onderzoeksbureau Tauw, Klimaatverbond en diverse woningcorporaties (o.a. Portaal, Havensteder en Kleurrijk Wonen) en gemeenten (o.a. Nijmegen, Rotterdam, Arnhem).