(024) 352 39 11

Wijchen presenteert eerste plan voor toekomst Hart van Zuid

Wijchen-Zuid krijgt een nieuw, vitaal en bruisend voorzieningenhart. De mogelijke plannen hiervoor zijn door de gemeente Wijchen vastgelegd in de gebiedsvisie Hart van Zuid. Deze gebiedsvisie is nodig om ervoor te zorgen dat Wijchen-Zuid in de toekomst ook een fijne en vitale woon- en leefomgeving blijft.

190709 HartvanZuid Animatie Illustraties V6 01

Plannen voor Hart van Zuid
De gebiedsvisie Hart van Zuid is nodig om ervoor te zorgen dat Wijchen-Zuid ook in de toekomst een fijne en vitale woon- en leefomgeving blijft. Daarom krijgt het nieuwe centrum in de huidige plannen een nieuw multifunctioneel wijkcentrum, een sporthal, een winkelcentrum, zorgvoorzieningen, een ontmoetingsplein en een basisschool grenzend aan groen. Ook is het plan om minimaal 100 woningen te realiseren, waaronder zorgwoningen.

Bewonersbijeenkomsten
Om dit plan te realiseren moet er ruimte worden gemaakt. Dit betekent dat de huidige school, wijkcentrum, sportzaal en een complex van ons met 34 woningen mogelijk gesloopt moeten worden. Op de bijeenkomst van 7 september zijn de bewoners van deze 34 sociale huurwoningen persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook de bewoners boven het winkelcentrum zijn op 7 september persoonlijk geïnformeerd over dit plan. Hun woningen blijven bestaan, maar het winkelcentrum eronder wordt compleet vernieuwd. De winkeliers en de aanbieders van de eerstelijnszorg van Zuiderpoort zijn in een bijeenkomst meegenomen in de plannen. De omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen met informatie over de ontwikkelingen.

Dit is een schets uit de gebiedsvisie Hart van Zuid, gezien vanuit Hoogmeer

Vertrouwen in het plan
Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “We hebben vertrouwen in het plan dat er nu ligt, maar realiseren ons heel goed wat dit betekent voor de huurders in woongebouw Hoogmeer en boven Zuiderpoort. Goed dat de plannen nu kenbaar gemaakt worden, zodat we samen met de bewoners de volgende fase in kunnen gaan en zij ook een stem krijgen.”

Voor meer informatie over het project verwijzen we u graag naar de website van de gemeente Wijchen. Het persbericht dat door de drie partijen is verstuurd kunt u hier lezen.