(024) 352 39 11

Willen, kunnen, mogen?

Bij elk binnenkomend initiatief stellen we ons een drietal hoofdvragen:

Willen wij dit initiatief steunen? Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Is het doel voldoende duidelijk? Past dit doel en het initiatief bij onze taak als sociale huisvester en rol als maatschappelijke organisatie? Sluit het initiatief aan bij onze strategische koers doelstellingen? Draagt het initiatief bij aan de leefbaarheid in de wijken waar onze huurders wonen?

Kunnen wij dit initiatief steunen? Is voldoende duidelijk wat de aanvrager van het initiatief van ons vraagt? Wat is onze rol? Hebben we de benodigde mankracht of kennis hiervoor?

Mogen wij dit initiatief steunen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld wetgeving. Zo mogen corporaties met ingang van de nieuwe woningwet in 2015 geen geld meer besteden aan sponsoring. Maar ook: Wat zijn de risico’s? Worden andere mensen of partijen benadeeld als wij dit initiatief ondersteunen?

Bovenstaande en andere vragen worden zorgvuldig beantwoord door meerdere verantwoordelijke en betrokken collega’s. Hieruit komt een advies en neemt het management van Talis een besluit. Vervolgens nemen wij altijd contact op met de initiatiefnemer en bespreken we het vervolg bij een positief besluit

Heeft u een idee of initiatief? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken.