(024) 352 39 11

WoonGenoot en Talis willen hun krachten bundelen

Fusie

Meerwaarde van de fusie

De visies van WoonGenoot en Talis sluiten goed op elkaar aan. Beide delen het belang van de focus op betaalbaar wonen en het zichtbaar en aanwezig zijn in buurten en wijken. Daarnaast zien we kansen in de opgaven van het vastgoed. De woningen liggen in een aantal wijken naast elkaar, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor goede oplossingen op het gebied van duurzaamheid, passendheid van wonen en leefbaarheid voor de huidige bewoners en toekomstige bewoners.

Start haalbaarheidsonderzoek

In de aankomende maanden voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. Hieruit moet duidelijk worden of de fusie zorgt voor een meerwaarde voor de huurders en woningzoekenden. Daarnaast besteedt het onderzoek aandacht aan de organisatie-integratie van de twee corporaties. Dit betekent onder andere dat het onderzoek kijkt naar de personele integratie en de samenstelling van de RvC. Ten slotte wordt er ook gekeken naar het financiële perspectief dat de fusie met zich meebrengt.

Besluitvorming

Bij een positief resultaat zetten we stappen om de fusie te realiseren. Wanneer alles volgens planning verloopt, willen we vanaf 1 januari 2022 samen verder gaan.