Wonen, werken, welzijn en zorg onder één dak

In de Boekweitweg werken we samen aan een stad waar mensen prettig kunnen wonen, leven en werken. Een stad waar iedereen volwaardig meedoet in de maatschappij, met of zonder zorg en ondersteuning. Als maatschappelijke organisaties zijn wij verweven met de stad, dichtbij mensen en organisaties. Onze gezamenlijke drive is meerwaarde te bieden voor de mensen voor wie we werken. Het kantoor is een plek waar je kunt samen komen en werken: met elkaar, bewoners en de stad.

Door samen te wonen en werken  zijn de lijntjes korter en ervaren we minder hinder van schotten tussen de verschillende organisaties. Zo leren we van elkaar en van de mensen voor wie we het doen. Door dit te delen, kunnen we onszelf verbeteren. Hierbij gaan we uit van de behoeften van de mensen en van de kracht van de mensen in buurten en wijken.

Kunst
Het kunstwerk in ons kantoor verbeeldt het samen werken en wonen. De verschillende vogels ontmoeten elkaar, delen een woon/werkruimte en zetten zich samen in voor het kuiken in het nest.

Locatie
Het kantoor staat in de Winkelsteeg; een nieuwe ontwikkelgebied in Nijmegen dat zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. De nieuwe woningen van NDW21 zijn hierin een eerste stap.