Wonen, werken, welzijn en zorg onder één dak

Aan de Boekweitweg in Nijmegen werken we samen aan een stad waar mensen prettig kunnen wonen, leven en werken. Een stad waar iedereen volwaardig meedoet in de samenleving, met of zonder zorg of ondersteuning. Als maatschappelijke organisaties zijn wij verweven met de stad Nijmegen, dichtbij mensen en organisaties. Onze gezamenlijke drive is meerwaarde bieden voor de mensen voor wie we werken. Het kantoor is een plek waar je kunt samen komen en werken. Met elkaar, bewoners van de stad en andere partners.

Door samen te wonen en werken  zijn de lijntjes korter en ervaren we minder hinder van schotten tussen de verschillende organisaties. Zo zien we beter van elkaar hoe we werken en daar leren we van. Dat helpt mensen voor wie we het doen. Hierbij gaan we uit van de behoeften van de mensen en van de kracht van de mensen in buurten en wijken.

Visie en missie
Als we woorden uit de visies/missies van Bindkracht10, Directe Zorg Nijmegen (DZN), Talis en het WerkBedrijf achter elkaar zetten, dan bieden we een krachtige boodschap voor de mensen in Nijmegen:

Wij bieden een goed thuis in prettige, duurzame wijken waar mensen naar elkaar omkijken (Talis). Wij werken aan krachtige verbindingen (Bindkracht10). Een samenleving waarin iedereen een eigen plek verdient. Een plek waarin hij of zij wordt gezien en gehoord (DZN). Iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij (WerkBedrijf). Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven (DZN). In een stad waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen (Bindkracht10). Wij gaan uit van wat mensen wel kunnen (WerkBedrijf). En we werken graag samen met maatschappelijke organisaties (Talis). We hebben elkaar meer nodig dan ooit (Bindkracht10).

Kunst
Het kunstwerk op ons kantoor is ontworpen en gemaakt door Super A en staat symbool voor de diverse organisaties die hier samenwonen en werken: Bindkracht10, Talis, het WerkBedrijf en Directe Zorg Nijmegen. De verschillende vogels ontmoeten elkaar, delen een woon/werkruimte en zetten zich samen in voor goed wonen. De titel Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? is een van de eerste oude zinnen uit de Nederlandse taal- en literatuurgeschiedenis. Het betekent: ‘Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve ik en jij. Waar wachten we nog op?’ Het zijn regels uit een middeleeuws liefdesliedje en ze gaan over wonen en het zoeken van verbinding.

Locatie
Het kantoor staat in de Winkelsteeg; een nieuw ontwikkelgebied in Nijmegen dat zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. De nieuwe woningen van NDW21 zijn hierin een eerste stap.