Werken waar het werk te doen is

Met de locatie in de Winkelsteeg dragen wij bij aan de ontwikkeling van dit gebied. In de Winkelsteeg gaat, als onderdeel van de Kanaalzone, een grote herontwikkeling plaatsvinden. De eerste woningen zijn de 500 tijdelijke en verplaatsbare woningen van NDW21.

Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “Met onze huisvesting op locaties waar, zoals wij zeggen ‘het werk te doen is’, leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n gebied. Dat was de reden dat we ons in 2014 vestigden in het voormalig Honigkantoor aan de Waalbandijk. Inmiddels is hier langs de Waal een prachtig, groot woon- en leefgebied ontstaan. En zoals gepland gaat ook ons kantoor plaatsmaken voor woningen. Wij kiezen ervoor om ons opnieuw te vestigen op een plek waar het de aankomende jaren te doen is, namelijk in de Winkelsteeg.”

Bovendien ligt deze locatie dichtbij Dukenburg, waar veel huurders van ons wonen en waar voor de toekomst ook flinke opgaven liggen, zoals de energietransitie. “Door met onze mensen en (wijk)kantoren zichtbaar en aanwezig te zijn in buurten en wijken, willen we een bijdrage leveren aan de leefbare stad.”

Verweven met de stad
Mohamed El Hamdaoui, bestuurder Bindkracht10 zegt hierover: “We willen bereikbaar zijn voor de mensen. In ons ons werk zijn we dichtbij, verweven met de stad, met mensen en organisaties. Dat zoeken we ook in een kantoor. Een plek waar je kan samen komen en werken: met elkaar, bewoners en de stad”. Directe Zorg Nijmegen (DZN) biedt zorg op maat aan jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Bestuurder Saïd Echargui: We vinden het belangrijk dat medewerkers en cliënten zo weinig mogelijk hinder ervaren van mogelijke schotten tussen organisaties. Door samen te wonen met Talis en Bindkracht10 verwachten we dit te verbeteren.”

Win-win
Het kantoor grenst direct aan het productiebedrijf van het WerkBedrijf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek geboden wordt. Samen met de medewerkers van de sociale werkvoorziening gebruiken we het bedrijfsrestaurant. Deze verbinding met het WerkBedrijf wordt versterkt. Letterlijk. Er wordt gewerkt aan een doorgang tussen beide kantoren. Driestroom gaat het bedrijfsrestaurant invullen met het DROOM! concept. DROOM! biedt participatietrajecten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ina Hol, directeur WerkBedrijf: “Wij zijn heel trots op de samenwerking tussen alle partijen die ertoe leidt dat we DROOM! in ons bedrijfsrestaurant mogen verwelkomen. Het sluit naadloos aan bij wat wij dagelijks doen: kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen voor wie werk krijgen en houden niet vanzelfsprekend is. Met de komst van DROOM! zal het bedrijfsrestaurant op termijn een bredere rol gaan spelen. Niet alleen verzorgen zij de catering en vergaderfaciliteiten voor huurders en medewerkers op de Boekweitweg. Het restaurant wordt ook een ontmoetingsplaats voor mensen in de wijk. Zo worden we echt onderdeel van de wijk.

Stad maken
Door samen een kantoor te delen ontstaan nieuwe kansen voor de bewoners van Nijmegen. Wat nu nog een kaal industriegebied is zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. Vanuit daar kunnen de partners (samen) werken aan mooie wijken. Inmiddels is hier al een start mee gemaakt met de 500 tijdelijke en verplaatsbare woningen van NDW21.

 

 

Pagina delen: