Het vernieuwen van de Kolpingbuurt, Nijmegen

De Kolpingbuurt in Nijmegen is helemaal aangepakt. Vóór en mét de bewoners. 127 woningen werden gerenoveerd, 115 woningen gesloopt en we bouwden 99 woningen terug. De eigen uitstraling van de buurt bleef behouden. Er kwam ook meer ruimte in de Kolping. Er is nu een gevarieerder aanbod met woningen ook voor alleenstaanden en mensen die slecht ter been zijn. Het comfort en de energieprestatie van de huidige woningen werden verbeterd.
De aannemer was Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss.

Lees alles over dit project op deze pagina. 

Processed with MOLDIV

Boven de huidige Kolpingbuurt van bovenaf. Daaronder zoals het eruit is gaan zien. Bekijk hieronder de pdf om het beter te kunnen lezen.

Het gaat goed in de Kolping
De Kolpingbuurt is in 1950 gebouwd als een arbeiderswijk naast de Muntweg. De straten zijn smal. Dat komt omdat er meer huizen zijn gebouwd dan de bedoeling was. Dat had te maken met de huurprijs: die moest laag blijven. Bewoners omschrijven de Kolping als een gezellige volksbuurt, waar iedereen elkaar kent en op elkaar let. Jarenlang investeerde Talis, samen met andere partijen zoals de gemeente en het maatschappelijk werk, in de wijk om er een betere buurt van te maken. En dat is gelukt! Het gaat goed in de Kolping. Zelfs zo goed, dat de bijzondere toelatingseisen bij de verhuur die we een tijd lang hebben gehad, niet meer nodig waren. De investering in het vastgoed en de openbare ruimte was het sluitstuk van de sociale investeringen in de wijk.

Waarom we vernieuwen?
De woningen en de buurt voldeden niet meer aan de wensen van deze tijd. De woningen waren klein, verouderd en aan onderhoud toe. Er was weinig ruimte in de buurt en er was behoefte aan meer verschillende type woningen. Daarom is een plan gemaakt om de buurt te vernieuwen met behoud van de eigen uitstraling. Dat plan was dus een combinatie van renovatie, sloop/nieuwbouw en openbare ruimte.

In minder dan anderhalf jaar klaar
De voorbereidingen van dit grote project heeft jaren gelopen. De echte aanpak van de woningen begon in januari 2018. We startten toen met de renovatie van de eerste woningen en de bouw van het appartementengebouw, die in de zomer van 2018 klaar was. Daarna begonnen we met het slopen en opnieuw bouwen van andere woningen. In april 2019 waren we klaar.

Het slopen en opnieuw bouwen van woningen doen we om:

 • meer ruimte in de buurt te maken (mede op verzoek van bewoners). Er kwamen ook verschillende pleinen
 • nieuwbouw te maken
 • geluidshinder van het spoor te verminderen
 • de entree tot de buurt te verbeteren

De nieuwbouw werd een mix van verschillende type woningen

 • ruime gezinswoningen (72 van ca. 105 m2)
 • appartementen (16 van ca. 75 m2)
 • levensloopbestendige woningen (7 van ca. 100 m2)
 • woon-werkwoningen (4 van ca. 105 m2)

Renovatie
De woningen werden comfortabeler en beter geïsoleerd, niet groter. Voor deze woonverbeteringen betalen de huidige bewoners geen huurverhoging. Wat we hebben gedaan:

 • nieuwe badkamer, toilet en keuken
 • nieuwe daken
 • na-isolatie (dak, gevel en vloer)
 • schilderen van alle kozijnen en overig houtwerk
 • vernieuwen plafonds (waar nodig) en stucwerk
 • nieuwe voordeuren
 • aanbrengen mechanische ventilatie
 • vernieuwen elektrische installatie
 • asbestveilig maken
 • brandveilig maken
 • opknappen van gevels en tuinmuren
 • vervangen betonnen bergingen en schuttingen

Bewoners dachten mee
Het uitgangspunt was: wij bouwen voor de buurt en mét de buurt. Bewoners zijn al vroeg betrokken bij de plannen. Klankbordgroep De Toekomst denkt al sinds 2014 mee. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het stedenbouwkundige plan. Ook dacht zij mee over het beeldkwaliteitsplan.

Sociaal plan
Deze vernieuwing van de buurt was een grote verandering voor alle bewoners. Zo moest iedereen, in ieder geval tijdelijk, zijn huis uit. En 115 huurders konden sowieso niet meer in hun eigen woning terugkeren. We hebben de bewoners begeleid in dit traject en samen met de klankbordgroep een sociaal plan opgesteld. Hierin staan de wettelijke rechten en plichten als huurder, aangevuld met speciale afspraken voor de Kolping. Bewoners konden kiezen of ze terug wilden komen in de Kolping, of naar een woning buiten de buurt wilden verhuizen. Verreweg de meeste bewoners wilden terugkeren na de herstructureringsplannen.

 

Een willekeurige straat in de Kolpingbuurt, voor de herstructurering.

Bekijk veel foto’s, filmpjes, verhalen van bewoners, Kolpingkranten en nieuws op deze pagina.