Spelregels sociale huurwoning

Introductie

Onze sociale huurwoningen in Nijmegen en Wijchen verhuren we via Entree. Dit is een samenwerkingsverband van twintig woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Op die website leest u onder andere meer over de spelregels, hoe u zich kunt inschrijven (gratis) en wat het actuele aanbod is.

terug naar boventerug naar boven

Actueel aanbod via Entree

Beschikbare woningen van Talis staan op Entree, samen met alle andere woningen die te huur zijn in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit aanbod wordt elke werkdag geactualiseerd. Als u staat ingeschreven bij Entree, kunt u met uw inschrijfnummer elke week op twee woningen reageren.

terug naar boventerug naar boven

Inkomensverklaring / inkomenseis

We controleren uw inkomen om te bepalen of u aan de inkomenseisen van de woning voldoet. Dit kan alleen via een inkomensverklaring. Deze is dus verplicht als u een aanbieding van een woning ontvangt of wordt uitgenodigd voor een bezichtiging. Lees meer op de website van Entree.

terug naar boventerug naar boven

Passend toewijzen

Passend toewijzen wil eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Corporaties moeten sinds januari 2016 bij het toewijzen van woningen rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van de nieuwe huurder. Op de website van Entree staat meer uitleg: in tekst, een schema en filmpjes.

terug naar boventerug naar boven

Urgentie

Als u onverwacht in woningnood komt en dringend woonruimte nodig heeft, moet u eerst zelf proberen een oplossing te vinden. Lukt dat niet op korte termijn, dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij woningtoewijzing. Meer informatie hierover leest u op de website van de urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Procedure starten
Om een urgentieverklaring te krijgen, moet u een procedure starten. Daarvoor kunt u contact opnemen met Talis of andere woningcorporaties in de stadsregio. In een eerste gesprek, het zogenaamde kansadviesgesprek, kijken we samen met u hoe groot uw kans op een urgentie is. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een urgentieaanvraagprocedure starten (€ 55 administratiekosten). Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uiteindelijk de urgentieaanvragen.

terug naar boventerug naar boven

Nieuwbouwwoning

Ook nieuwbouwwoningen adverteren we via Entree. Ook kunt u bij onze lopende nieuwbouwprojecten aangeven of u op de hoogte wilt blijven van de start van de verhuur.

terug naar boventerug naar boven

Indicatiewoning

Bent u op zoek naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning? Lees meer over welke soorten er zijn en hoe u ervoor in aanmerking komt op de website van Entree.
Bent u op zoek naar een zorgwoning? Lees hieronder dan verder.

terug naar boventerug naar boven

Zorgwoning

Talis werkt in een aantal gebouwen en woningen samen met zorgpartijen, bijvoorbeeld ZZG zorggroep en LuciVer. Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)? U kunt dan zelf met een zorgpartij contact opnemen om uw woningvraag te stellen.

terug naar boventerug naar boven

Woonzorg-op-maat en verzorgd-wonen

Voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen en daarbij zorg nodig hebben, zijn er woon-zorg-arrangementen mogelijk. Zulke woonzorg-op-maat hebben we op verschillende locaties in Nijmegen en Wijchen. Toewijzing vindt op de normale manier plaats, dus op basis van meettijd. Daarnaast zijn er speciale woningen voor ouderen die meer zorg nodig hebben: verzorgd-wonen-woningen. Ook hiervoor kunt u zich inschrijven bij Entree en zo op deze woningen intekenen. Voorwaarde is een indicatie vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van minimaal 5 uur.

terug naar boventerug naar boven

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door