Vereniging van Eigenaars (VvE)

Sommige huurwoningen zijn onderdeel van een gebouw met huur- en koopwoningen. Daarin wonen bewoners die zelf eigenaar zijn van hun woning en bewoners die huren van Talis. De verschillende eigenaren (ook Talis) zijn allemaal verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze vereniging regelt het beheer van het gebouw waarin u huurt.

Wat betekent dit voor u als huurder?
Talis is gewoon aanspreekpunt voor al uw vragen. Bijvoorbeeld voor reparatieverzoeken, de aanvraag voor zelfaangebrachte voorzieningen, servicekosten, huurbetaling, onderhoud of overlast. Belangrijk is wel dat u weet dat wij een aantal zaken niet zelf kunnen beslissen of uitvoeren. Over onderwerpen die de gemeenschappelijke delen van het gebouw betreffen, beslist de VvE. Hierdoor kan het zijn dat u langer wacht op een beslissing of uitvoering dan bij een gebouw waarvan alleen Talis eigenaar is en zelf kan beslissen.

Huurdersbelangen en VvE’s
Er zijn verschillende manieren waarop u als huurder uw opvattingen over het onderhoud en beheer van het complex kenbaar kunt maken. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met Talis, of door u aan te melden voor een bewonerscommissie. De bewonerscommissie behartigt uw belangen bij Talis. Wij behartigen uw (en onze) belangen binnen de VvE. Als er bij u nog geen bewonerscommissie is, kunt u er één oprichten. Informatie hierover kunt u bij Talis krijgen.

Bent u lid van een VvE?
Woont u als eigenaar (koper) in een woongebouw met een VvE? Dan kunt u gebruik maken van ons online dossier voor Eigenaars.
Via https://talis.twinq.nl komt u op de inlogpagina. Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw persoonlijke gegevens en de VvE-gegevens raadplegen.

Inloggegevens
Elke eigenaar in een VvE ontvangt automatisch zijn persoonlijke inloggegevens. Heeft u deze niet ontvangen of weet u deze niet meer? Stuur dan een e-mail naar vve-beheer@talis.nl. U ontvangt dan nieuwe inloggegevens.

Download hiernaast de folder over VvE

Folder VvE