Koers

Visie: We nemen als huisvester onze verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is onze inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen.

Missie: We bieden een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Ondernemingsplan 2023-2027  ‘Doen wat ons beweegt’
In een veranderlijke wereld volgen wij een stabiele koers. Voorop staat – altijd – dat wij mensen een betaalbaar en goed thuis willen bieden in een buurt, waar mensen plezierig kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Dat is wat ons beweegt. Waar nodig kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en specifieke vragen vanuit de samenleving. Hierbij onderzoeken wij, werken wij aan de ontwikkeling van onze kennis, maar brengen wij ook tot uitvoering. Wij doen.

Dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met huurders, met onze samenwerkingspartners en alle mensen die bijdragen aan het plezierig wonen in wijken. De komende jaren kunt u op ons blijven rekenen als de maatschappelijk verankerde, betrouwbare volkshuisvester. In ons ondernemingsplan geven we hier woorden aan en we delen enkele mooie praktijkvoorbeelden, verteld door onze partners en onze eigen mensen.

Benieuwd hoe ons ondernemingsplan tot stand is gekomen?
Aan dit ondernemingsplan gaat een zorgvuldig proces vooraf dat we samen met veel mensen aflegden. Dit proces hebben we vastgelegd in het boekje  ‘Op weg naar een nieuw ondernemingsplan‘.

Doen wat ons beweegt - ondernemingsplan 2023 - 2027

Download ondernemingsplan