Privacy

Persoonlijke gegevens van huurders, overige bewoners, vertrokken huurders en woningzoekenden behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Talis houdt zich in alle gevallen aan de regels zoals die zijn gesteld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

In onderstaand document staat hoe we omgaan met persoonsgegevens en hoe we de rechten van de betrokkenen waarborgen.