Tevredenheidsonderzoeken

Om te peilen hoe tevreden huurders zijn, voeren we regelmatig onderzoeken uit. Deze gaan over uw woning, de woonomgeving en onze dienstverlening. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van bijvoorbeeld onderhouds- en leefbaarheidsprojecten te verbeteren. Ook kunnen we hiermee onze dienstverlening nog klantgerichter maken.

Eenmalig onderzoek juni 2017
In de eerste helft van juni doet Talis mee aan een landelijk onderzoek naar wat huurders vinden van corporaties. Dit onderzoek voert KWH uit, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Zij benadert per mail huurders in heel Nederland om te horen wat zij van hun corporatie vinden.

Maandelijkse meting
Met telefonische onderzoeken meten we maandelijks of onze klanten tevreden zijn over onze werkwijze bij verhuur, verhuizingen en de afhandeling van reparatieverzoeken. Hiervoor worden nieuwe en vertrekkende huurders telefonisch benaderd; op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 19.00 uur.

Klanttevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze huurders. U krijgt daarover een brief. Via internet kunt u vervolgens uw (on)tevredenheid aangeven over uw woning, uw woonomgeving en de dienstverlening van Talis.