(024) 352 39 11

Bijzondere woonvormen

Naast de reguliere woningen, zijn er ook bijzondere woonvormen. We helpen mensen namelijk graag vooruit met hun woonwensen.

Gemeenschappelijke voorzieningen bij Centraal Wonen
Bij Centraal Wonen hebben bewoners hun eigen huis en delen zij gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte. Talis heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. Er zijn in Nijmegen wooncomplexen aan de Kastanjehof, in de Opaalstraat en in het Thomasklooster in Brakkenstein. Ook heeft Talis een woongroep in De Sprong aan de Keplerstraat in Nijmegen. Hier wonen uitsluitend senioren, die verschillende voorzieningen delen en veel samen doen. Als woningen voor verhuur beschikbaar komen, spreken bewoners hun voorkeur uit wie in het complex komt te wonen. Deze nieuwe bewoner moet wel ingeschreven staan bij Entree en voldoen aan alle voorwaarden.

Woongemeenschappen
We hebben inmiddels vier woongemeenschappen.

  • Iewan wil ecologisch bouwen en wonen. Dit zijn 24 sociale huurwoningen. Het is de eerste strowijk van Nederland.
  • Eikpunt hecht als woongemeenschap grote waarde aan ecologisch en duurzaam bouwen, maar heeft daarnaast als belangrijke pijlers van de groep: het wonen met meerdere generaties, en bezinning en spiritualiteit. Hier zijn 40 diverse sociale huurwoningen.
  • Villa Sterappel bestaat uit 9 zelfstandige wooneenheden die in één villa zitten. In de villa zijn ook gemeenschappelijke ruimten opgenomen.
  • Ecodorp Zuiderveld is een leefgemeenschap met 46 woningen voor CVEG. Bewoners delen een ecologische tuin, auto’s en apparaten. De bewoners leven ook sociaal duurzaam: mensen die zorg vragen en mensen die deze zorg samen willen dragen, wonen samen bij elkaar.