Sponsoring/Ondersteuning initiatieven

Hoe gaan wij om met verzoeken om initiatieven te ondersteunen?
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van individuele personen of organisaties om hun ideeën of initiatieven te ondersteunen. Deze verzoeken gaan bijvoorbeeld over het mogen gebruiken van een leegstaand pand van Talis of over het beschikbaar stellen van woonruimte voor specifieke doelgroepen (mensen in een kwetsbare positie).

Of wij zo’n initiatief steunen hangt af van een aantal factoren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met aanvragen die bij ons binnenkomen. Lees meer

Geen sponsoring meer
Talis heeft afgelopen jaren al een terughoudend sponsorbeleid gevoerd. Wij hebben voornamelijk sponsorverzoeken in behandeling genomen die voortkwamen uit initiatieven van en voor bewoners, in wijken waar veel van onze huurders wonen. Lees meer