(024) 352 39 11

Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen we zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over de gang van zaken bij Talis.
De visuele samenvatting van het jaarverslag is ‘Talis in feiten & cijfers’.