Hennep niet toegestaan

Als u een woning huurt van Talis, gelden er bepaalde regels. Eén van die regels is dat u in uw woning geen hennep (wiet) mag telen. Hennepteelt leidt tot overlast en gevaar. Ook komt het de reputatie van de woonomgeving niet ten goede en bemoeilijkt het Talis om de woonruimte te verhuren. Hennepteelt is dan ook uitdrukkelijk verboden.

Wat verstaan we onder hennep kweken?
Onder het kweken van hennep verstaan wij enerzijds het bedrijfsmatig laten groeien van hennep in of nabij de woning. Ook het bewaren, knippen of drogen van hennep is verboden. Het maakt daarbij niet uit of u dat in uw hele woning of alleen in een bepaalde ruimte doet. U mag ook geen hennep vanuit uw woning verkopen of verhandelen.

Einde huurcontract
Als u toch hennep kweekt, bewaart of verkoopt, stuurt Talis aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als u niet vrijwillig opzegt, vragen we aan de rechter om de huur te beëindigen. De kosten van de juridische procedure zijn dan voor uw rekening.

Hennepconvenant: samen sterk tegen hennep
Talis heeft in 2014 het hennepconvenant ondertekend. Het convenant staat voor een intensieve en integrale aanpak van hennepteelt. Woningcorporaties, gemeenten en Veiligheidsregio’s binnen de provincies Overijssel en Gelderland, netbeheerders, de politie, het UWV en het Openbaar Ministerie maken zich samen sterk om hennepkwekerijen op te sporen en te ontmantelen.