Samen wonen in Binder

Op een mooie plek, midden in de stad in Nijmegen, staat Binder. Binder is het voormalig Belastingkantoor, tegenover Doornroosje en het politiebureau. Een gebouw waar wij 117 kamers verhuren aan mensen die wegens omstandigheden snel een betaalbare en tijdelijke woonruimte zoeken. In Binder ontstaan verbindingen tussen mensen. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de verhuur van de kamers. Regelmatig zijn hier kamers vrij.

Verbinding
Iedereen kan hier iets voor een ander betekenen. Hierover gaan wij met bewoners in gesprek als zij belangstelling hebben in een kamer. De bewoners verschillen in wat ze nodig hebben en kunnen bieden. Daar maken we ook afspraken over. Onze beheerders ondersteunen de nieuwe bewoners om prettig te kunnen samenwonen.

Verhuur
In Binder zijn 117 kamers met gedeelde voorzieningen, verdeeld over 9 verdiepingen. Er wonen 13 bewoners per verdieping en zij delen de keuken en de sanitaire voorzieningen. De kamers worden verhuurd aan mensen die snel een tijdelijke woonruimte zoeken. Dat kunnen mensen zijn die vanwege omstandigheden zoals een tijdelijk arbeidscontract, een studie of een scheiding woonruimte nodig hebben of jongeren die betaalbare woonruimte zoeken. Ook is er woonruimte voor mensen die (tijdelijk) zorg of woonbegeleiding nodig hebben. voor deze kamers is eerst een screening en intakegesprek nodig.

Gezamenlijk initiatief
Binder is een initiatief van de gemeente Nijmegen in samenwerking met Talis, Sterker Sociaal Werk en de GGD Gelderland-Zuid. Deze woonvorm is nieuw en nodig in Nijmegen. Er zijn mensen in de stad voor wie woonruimte vaak niet betaalbaar en beschikbaar is en die tijdelijk woonruimte zoeken of een plek zoeken van waaruit ze verder kunnen. Dit woonconcept biedt die kans en vraagt ook inzet van bewoners op de woonverdieping en inzet voor elkaar. Voor de bewoners is deze woonvorm een springplank naar een zelfstandige woning.

Voorlopig hebben we genoeg kandidaten voor de Binder

Op dit moment is er een wachtlijst. Daarom is het op moment niet mogelijk om het interesseformulier voor de Binder in te vullen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u een e-mail sturen naar binder@talis.nl.

De kamers
In Binder zitten de volgende kamers:

  • kamers van 12 m2, een netto huurprijs van € 213,08 en € 113,37 servicekosten (Gas-Water-Licht, internet, schoonmaak).
  • kamers van 20 m2 een netto huurprijs van € 292,99 en € 113,37 servicekosten.
  • kamers van 26 m2 met een netto huurprijs van € 362,23 en € 113,37 servicekosten.

Per kamer kan één persoon wonen. De keuken en sanitaire voorzieningen worden telkens per verdieping met dertien bewoners gedeeld. Met elke huurder voeren we intakegesprekken en maken we afspraken over wat u bij gaat dragen aan het wonen in Binder. Misschien heeft u daar zelf hele goede ideeën over. Of we helpen u met het uitwerken van een idee.

Binder en zorg
Wilt u graag in Binder wonen en heeft u zorg nodig. Dan kunt u zich niet rechtstreeks melden bij ons. Neem eerst contact op met de GGD Gelderland-Zuid. Zij kunnen u verder helpen.

Voorwaarden
De selectie vindt plaats op basis van de volgorde in passende reacties. Binder is bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben. Hieronder leest u de belangrijkste voorwaarden:

  • U heeft een maximaal bruto inkomen van € 44.035,-.
  • U heeft binding met Nijmegen, omdat u er al woont, werkt en/of studeert.
  • U gaat alleen in een woonruimte wonen (en dus bijvoorbeeld zonder partner, kind en/ of huisdier).
  • U woont zelfstandig, zonder dat hier zorg bij nodig is. Als u wél zorg nodig hebt en in Binder wilt wonen, meldt u zich dan bij de GGD Gelderland-Zuid.
  • Binder is bedoeld als tussenstap. Bewoners zijn op zoek naar volgende woonruimte. U krijgt een tijdelijk huurcontract van een half jaar tot maximaal 5 jaar, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
  • Als u recht heeft op urgentie, krijgt u geen voorrang. Uiteraard kunt u hier wel met urgentie wonen, dan vervalt uw huidige urgentie.
  • U draagt bij aan het wonen in Binder. We zijn benieuwd naar wat u toe kan en wil voegen.