Niet tevreden over Talis?

Talis probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan een keer gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt dan een klacht indienen. Elke klacht wordt door ons met aandacht behandeld. Hiervoor hebben wij een klachtenreglement vastgesteld.

Klachtenreglement

Uw klacht kunt u via ons formulier melding klacht of schriftelijk aan ons doorgeven. Het is helaas niet mogelijk dit telefonisch te doen. De schriftelijke melding kunt u mailen aan welkom@talis.nl of per post sturen aan Talis, Postbus 628, 6500 AP Nijmegen. Natuurlijk kunt u de brief ook persoonlijk bij ons in de bus doen.

Wat gebeurt er met uw klacht?
U dient uw klacht in. Daarna krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin staan het onderwerp van de klacht, binnen welke termijn uw klacht wordt behandeld en welk team verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw klacht. Het betreffende team neemt dan contact met u op om uw klacht naar ieders tevredenheid af te handelen.

Klachtencommissie
Als u een klacht indient, proberen wij dit samen met u op te lossen. Soms lukt dit niet en bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht door Talis is opgelost. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Als er een geschil is tussen u en Talis kunt u (gratis) terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen. Deze commissie is ingesteld voor (oud-)huurders, woningzoekenden en bewonersgroepen. De Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen is een onafhankelijke commissie die hoor en wederhoor toepast. De uitspraak van deze commissie is niet bindend, maar geeft wel een zwaarwegend advies.

Meer informatie, zoals de procedure, vindt u op de website van de Klachtencommissie of bekijk het Jaarverslag Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.