Bewonerscommissies

Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie. De leden van deze commissie zijn bewoners uit een bepaalde buurt of gebouw.

Bewonerscommissie
Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie is een groep bewoners van huurwoningen in een wooncomplex die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden.

Een bewonerscommissie mag meepraten over plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen in dat wooncomplex. Of het servicekostenpakket voor het wooncomplex. En een bewonerscommissie heeft adviesrecht. Hier leest u  meer over de meest voorkomende onderwerpen waarvoor het adviesrecht geldt.

Voor het organiseren van activiteiten kunnen bewoners een activiteitencommissie oprichten. Als bewoners activiteiten willen organiseren gericht op de leefbaarheid in de wijk, kunnen ze hiervoor contact opnemen met de wijkadviseur van hun wijk.

Wilt u een commissie opstarten?
Wilt u een bewonerscommissie opstarten? Of met uw huidige commissie een samenwerking met Talis aangaan? Neemt u dan contact op met de wijkadviseur van uw wijk.

Commissies in uw buurt
Wilt u weten of er al een bewonerscommissie in uw buurt actief is? Of heeft u hier een andere vraag over? Neem dan contact met ons op via welkom@talis.nl of via de overige contactmanieren.

De voorwaarden om een bewonerscommissie te starten zijn te lezen in de samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst bewonerscommissie