(024) 352 39 11

Bewonerscommissies

Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie. De leden van deze commissie zijn bewoners uit een bepaalde buurt of gebouw.

Bewonerscommissie
Een bewonerscommissie behartigt de belangen van huurders. Daarnaast kan de commissie activiteiten ontwikkelen op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang. De samenwerking tussen Talis en de bewonerscommissie staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst . We hebben op dit moment met vier bewonerscommissies een samenwerkingsovereenkomst.

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders die worden gekozen of aangewezen. De commissie overlegt minstens een maal per jaar met Talis. Bij dit overleg is het bestuur van de bewonerscommissie aanwezig en onze wijkadviseur uit de betreffende buurt.

Samenwerkingsovereenkomst bewonerscommissie

Wilt u een commissie opstarten?
Wilt u een bewonerscommissie opstarten? Of met uw huidige commissie een samenwerking met Talis aangaan? Neemt u dan contact met ons op via welkom@talis.nl

Commissies in uw buurt
Wilt u weten of er al een bewonerscommissie in uw buurt actief is? Of heeft u hier een andere vraag over? Neem dan contact met ons op via welkom@talis.nl of via de overige contactmanieren.