Algemene Huurvoorwaarden

Alle rechten en plichten van u als huurder en van Talis als verhuurder kunt u vinden in onze Algemene huurvoorwaarden.

Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden Talis
Talis heeft haar Algemene Huurvoorwaarden geactualiseerd. Dit betekent dat de oude voorwaarden vanaf 3 november alleen nog geldt voor lopende huurovereenkomsten. Bij alle woningen die we vanaf 3 november verhuren gelden de nieuwe voorwaarden. Accio is betrokken bij het maken van deze set voorwaarden. Zij hebben hierover advies gegeven en dat is verwerkt in de voorwaarden. 

Alle rechten en plichten van u als huurder en van Talis als verhuurder vindt u in onze Algemene Huurvoorwaarden. Dit maakt duidelijk wat u van Talis mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten.

Download hier de oude algemene huurvoorwaarden