Algemene Huurvoorwaarden

Alle wederzijdse rechten en plichten kunt u vinden in onze Algemene huurvoorwaarden.

Dit schept duidelijkheid over wat u van Talis mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten.