Algemene Huurvoorwaarden

Alle rechten en plichten van u als huurder en van Talis als verhuurder kunt u vinden in onze Algemene huurvoorwaarden.

Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden Talis
Talis heeft haar Algemene Huurvoorwaarden geactualiseerd. Deze zijn vastgesteld op 2 november 2021. De nieuwe huurovereenkomst gebruiken we sinds 8 februari 2022. Bij alle woningen die we vanaf 8 februari 2022 verhuren gelden de nieuwe voorwaarden. Accio is betrokken bij het maken van deze set voorwaarden. Zij hebben hierover advies gegeven en dat is verwerkt in de voorwaarden.

Alle rechten en plichten van u als huurder en van Talis als verhuurder vindt u in onze Algemene Huurvoorwaarden. Dit maakt duidelijk wat u van Talis mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten.

Download hier de oude algemene huurvoorwaarden