(024) 352 39 11

Algemene (inkoop)voorwaarden

We hebben afspraken gemaakt over samenwerking, facturering en inkoop. Als leverancier van Talis heeft u met onze inkoopvoorwaarden te maken. De voorwaarden die wij stellen, zijn in lijn met de landelijke wet- en regelgeving en onze visie om transparant en integer samen te werken.

Algemene inkoopvoorwaarden
De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met leveranciers, groot en klein, die producten en/of diensten leveren aan Talis.

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken

Algemene voorwaarden RGS
Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) leggen we de na te streven kwaliteit vast in zogenaamde functionele prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek. Ook hiervoor hebben we algemene voorwaarden, bedoeld voor onze vaste samenwerkingspartners/co-makers.

Algemene voorwaarden RGS

Als er tijdens werkzaamheden tijdens onze bouw- of verbouwprojecten schade ontstaat kan het zo zijn dat dit onder de dekking van onze Construction All Risk (CAR) verzekering valt. Hier vindt u de voorwaarden van onze CAR verzekering.

Voorwaarden CAR