Talis in cijfers

Peildatum: 31 december 2023

Over Talis
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Wijchen en Nijmegen met veelal een inkomen tot maximaal € 44.035 (2023). Ook zijn we huisvester van (kwetsbare) mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In onze woningen wonen bijna  32.000 mensen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in leefbare wijken. Dat doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

Woningen
Eind 2023 hadden we 15.640  woningen (11.318 in Nijmegen en 4.322 in Wijchen).

  • Huuropzeggingen in 2023: 1.225
  • Nieuwe verhuringen in 2023: 961

Duurzaamheid
Bij het onderhoud investeren we flink in duurzaamheid, zoals allerlei vormen van isolatie. Onze woningen hebben nu een gemiddeld energielabel B. Dat is goed voor het klimaat én de portemonnee van de huurders. De energierekening wordt immers lager. Wat ook mooi is, is dat we die landelijke doelstelling eind 2019 al hebben behaald, terwijl dat pas vóór 2021 moest.

Aardgasvrij
Alle woningen in Nederland moeten vóór 2050 aardgasvrij zijn. Eind 2019 worden 623 van onze woningen niet meer met aardgas verwarmd, maar met luchtpompen of door het warmtenet. In de wijk Jerusalem bouwden we 220 aardgasvrije woningen. Ook werken we aan de Proeftuin Aardgasvrij Dukenburg. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om een publiek warmtenet van de grond te krijgen. Vanaf 2023 bieden we ook elektrisch koken aan bij keukenrenovaties en bij mutatiewoningen.

Opwekken
We investeren niet alleen in energiebesparing, maar ook in duurzame opwekking. In Nijmegen zijn we grootleverancier van zonne-energie opgewekt op sociale huurwoningen.

  • We hebben in 2023 ongeveer 35.354 zonnepanelen op onze daken.

Wonen en Zorg
Mensen blijven langer thuis wonen. Ook als zij ouder en hulpbehoevend worden. Dat vraagt om aanpassingen in de eigen woning. Waar mogelijk bouwen en verbouwen we levensloopgeschikt. Samen met zorgpartijen ontwikkelen we kleinschalige woonzorgconcepten voor mensen met een zorgvraag
In 2023 leverden we de volgende woon-zorgcomplexen op:

  • Woon Initiatief Wijchen / Wij Samen: 13 appartementen in samenwerking met een ouder-initiatief voor meervoudige gehandicapte jongvolwassenen.
  • Alverna: 30 appartementen ‘beschermd wonen’. In samenwerking met LuciVer en Driestroom.
  • Ellis: 51 appartementen, waarvan 26 appartementen worden verhuurd aan Driestroom.

Vastgoedontwikkeling
Nieuwbouw
Woonbehoeftes van mensen veranderen. Om daar op aan te sluiten (ver)bouwen en bestemmen we zo flexibel mogelijk.

  • Opgeleverd in 2023: 374 nieuwe woningen

Onderhoud
Goed onderhoud is essentieel voor wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen mensen er prettig wonen. En houden onze woningen toekomstwaarde. We betrekken bewoners en aannemers al vroeg bij de plannen. We werken nauw samen met vier aannemers, waarbij we de verantwoordelijkheid delen (Resultaatgericht Samenwerken, RGS) voor goed en slim onderhoud.

Uitgaven in 2023:

  • Planmatig onderhoud: € 19,9 miljoen 
  • Groot onderhoud: € 14,4 miljoen 
  • Dagelijks en mutatieonderhoud:  € 17,0 miljoen 

Financiën
We zijn financieel gezond. In 2023 konden we  95,8 miljoen investeren in nieuwbouw en bestaande woningen. We zien echter wel een stijging van de bouwkosten en bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals belastingen en heffingen. Een extra financiële uitdaging vormt de duurzaamheidsopgave tot 2050.

Meer informatie staat in ons jaarverslag
In ons jaarverslag over 2023 vindt u meer informatie over ons en ons werk.