Talis in cijfers

Peildatum: 31 december 2019

Over Talis
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Wijchen en Nijmegen met veelal een inkomen tot maximaal € 38.035 (2019). Ook zijn we huisvester van (kwetsbare) mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In onze woningen wonen bijna 30.000 mensen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in leefbare wijken. Dat doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

Woningen
Eind 2019 hadden we 13.779 woningen (9.517 in Nijmegen en 4.262 in Wijchen).

  • Huuropzeggingen in 2019: 980
  • Nieuwe verhuringen in 2019: 1064

Aantallen woningen per huurprijs, verdeeld in Nijmegen en Wijchen:

Huurdersvereniging Accio
Eind 2019 heeft onze huurdersvereniging Accio bijna 1800 leden. Accio heeft met ons meegedacht over onderwerpen als de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met de gemeenten. In 2019 heeft Accio diverse nieuwe werkgroepleden geworven.

Betaalbaarheid
We zorgen voor woningen die betaalbaar zijn en waar mensen energiezuinig kunnen wonen. In juli 2019 hebben we de huren van vrijwel al onze sociale woningen (93%) met slechts 1,6% (inflatievolgend) verhoogd.  Tegelijkertijd zijn we alert op huurachterstanden en bieden we bijvoorbeeld budgetcoaching als dat nodig is.

Duurzaamheid
Bij het onderhoud investeren we flink in duurzaamheid, zoals allerlei vormen van isolatie. Onze woningen hebben nu een gemiddeld energielabel B. Dat is goed voor het klimaat én de portemonnee van de huurders. De energierekening wordt immers lager. Wat ook mooi is, is dat we die landelijke doelstelling eind 2019 al hebben behaald, terwijl dat pas vóór 2021 moest.

Aardgasvrij
Alle woningen in Nederland moeten vóór 2050 aardgasvrij zijn. Eind 2019 worden 623 van onze woningen niet meer met aardgas verwarmd, maar met luchtpompen of door het warmtenet.

Opwekken
We investeren niet alleen in energiebesparing, maar ook in duurzame opwekking. In Nijmegen zijn we grootleverancier van zonne-energie opgewekt op sociale huurwoningen.

  • We hebben ruim 13.000 zonnepanelen op 2.849 woningen.
  • En nog 3.700 staan op de planning.

Wonen en Zorg
Mensen blijven langer thuis wonen. Ook als zij ouder en hulpbehoevend worden. Dat vraagt om aanpassingen in de eigen woning. Waar mogelijk bouwen en verbouwen we levensloopgeschikt. Samen met zorgpartijen ontwikkelen we kleinschalige woonzorgconcepten voor mensen met een zorgvraag

  • Eind 2019 hebben we 703 zorgwoningen. Voor deze woningen hebben we een overeenkomst met zorgaanbieders. Zij huisvesten hun cliënten met een speciale zorgbehoefte.

Vastgoedontwikkeling
Nieuwbouw
Woonbehoeftes van mensen veranderen. Om daar op aan te sluiten (ver)bouwen en bestemmen we zo flexibel mogelijk. In de Waalsprong is volop gewerkt aan het bouwrijp maken van nieuwe gebieden en dat leidt in 2020 tot de start van veel bouwprojecten.

  • Opgeleverd in 2019: 57 eengezinswoningen in de Kolpingbuurt
  • Start nieuwbouw in 2020: 240 woningen

Onderhoud
Goed onderhoud is essentieel voor wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen mensen er prettig wonen. En houden onze woningen toekomstwaarde. We betrekken bewoners en aannemers al vroeg bij de plannen. We werken nauw samen met vier aannemers, waarbij we de verantwoordelijkheid delen (Resultaatgericht Samenwerken, RGS) voor goed en slim onderhoud.

Uitgaven in 2019:

  • Planmatig onderhoud: €18,3 miljoen waarvan €12 miljoen via RGS
  • Groot onderhoud: €26,3 miljoen

Financiën
We zijn financieel gezond. In 2019 konden we € 50,4 miljoen investeren in nieuwbouw en groot onderhoud. We zien echter wel een stijging van de bouwkosten en bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals belastingen en heffingen. Een extra financiële uitdaging vormt de duurzaamheidsopgave tot 2050.

Meer informatie staat in ons jaarverslag
In ons jaarverslag over 2019 vindt u meer informatie over ons en ons werk. Ook staat daar de samenvatting ‘Talis in feiten & cijfers 2019’.