Talis in cijfers

Peildatum: 31 december 2017

Over Talis
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Wijchen en Nijmegen met veelal een inkomen tot maximaal € 36.165 (2017). Ook zijn we huisvester van (kwetsbare) mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In onze woningen wonen bijna 30.000 mensen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in leefbare wijken. Dat doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

Woningen
Eind 2017 bestond het bezit van Talis uit 14.100 woningen (9.793 in Nijmegen en 4.317 in Wijchen).

Huurprijzen

Aantal slaapkamers per woning

Nieuwbouw
De woonwensen van mensen veranderen. Daarom kiezen we vooral voor de bouw van kleine(re) woningen, omdat er meer een- en tweepersoonshuishoudens zijn en mensen meer tijd buitenshuis doorbrengen.

Opgeleverd in 2017

  • 178 woningen, waarvan 88 levensloopbestendig

Wonen en Zorg
De trend is onmiskenbaar: mensen blijven langer thuis wonen. Ook als zij ouder en hulpbehoevend worden. Dat vraagt om meer aangepaste woningen die toch betaalbaar zijn. Waar mogelijk bouwen we levensloopbestendige woningen. Ook ontwikkelen we kleinschalige woonzorgconcepten met zorgpartijen, voor specifieke doelgroepen.

  • Zorgwoningen 382

Duurzaamheid
Bij het onderhoud investeren we flink in duurzaamheid, zoals allerlei vormen van isolatie. Dat doen we omdat we wonen betaalbaar willen houden, maar minstens zo belangrijk is dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.

Opwekken
We investeren niet alleen in energiebesparing, maar ook in duurzame opwekking. In Nijmegen zijn we grootleverancier van zonne-energie opgewekt op sociale huurwoningen.

  • 9.000 zonnepanelen op 2.000 woningen in 2017
  • In 2020 nog minstens 3.000 zonnepanelen erbij

Betaalbaarheid
Wonen betaalbaar houden voor mensen met een lager inkomen. Dat is waar Talis voor staat. We kozen ervoor om in 2017 de huren van vrijwel al onze woningen (93 procent) met slechts 0,3 procent (inflatievolgend) te verhogen. Tegelijkertijd zorgen we voor het verlagen van de totale woonlasten door woningen energiezuiniger te maken.

  • Huuropzeggingen 963
  • Nieuwe verhuringen 1079 (inclusief nieuwbouw)

Onderhoud
Goed onderhoud is essentieel voor wooncomfort, veiligheid en energieduurzaamheid. Zo behouden we de toekomstwaarde van onze bestaande woningen en kunnen mensen er prettig blijven wonen. We betrekken aannemers en bewoners al vroeg bij de plannen. We werken met nieuwe vormen van aanbesteding, waarbij we de verantwoordelijkheid voor de plannen delen met de aannemer (Resultaat Gericht Samenwerken, RGS).

Uitgaven in 2017

  • Planmatig onderhoud € 9,7 miljoen waarvan € 3 miljoen via RGS
  • Groot onderhoud € 39 miljoen aan 340 woningen

Medewerkers
Aantal medewerkers: 159 (81 vrouwen en 78 mannen)

Accio
Eind 2017 heeft onze huurdersvereniging Accio meer dan 1700 leden. Diverse werkgroepen hebben met Talis meegedacht over het huurbeleid en een duurzame toekomst. Vooral het niet doorvoeren van structurele huurverhoging na renovatie en het verbeteren van de energiezuinigheid werd in 2017 door huurders zeer gewaardeerd.

Financiën
Talis is financieel gezond. In 2017 konden we € 52,3 miljoen investeren in nieuwbouw en groot onderhoud. We zien echter wel een stijging van bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals belastingen en heffingen. Een extra financiële uitdaging vormt de duurzaamheidsopgave tot 2050.