Wonen voor ouderen

In Nijmegen en Wijchen is behoefte aan sociale huurwoningen voor ouderen. Op verschillende manieren dragen we hier aan bij. We hebben veel gelijkvloerse woningen met een lift. Tijdens het onderhoud maken we bij een aantal gebouwen de woningen zo levensloopgeschikt mogelijk. Wij faciliteren op verzoek dat ouderen aanpassingen doen in hun woning om deze levensloopgeschikt te maken. Wij bouwen ook nieuwe gelijkvloerse woningen. En tot slot voeren wij op sommige plekken opnieuw een seniorenlabel in. Dat doen we soms bij nieuwbouw en bij vier voormalig seniorengebouwen als proef.

Welke woningen zijn geschikt
We hebben veel gelijkvloerse woningen met een lift, waar ouderen kunnen wonen die een (lichte) fysieke beperking hebben. Als woningen die ook geschikt zijn voor ouderen worden geadverteerd via Entree, kan jong en oud hier op reageren. Vaak hebben ouderen een langere meettijd, waardoor ze bij meer woningen hoger eindigen dan jongeren. Bij gebouwen waar vooral ouderen wonen, nemen we bij het onderhoud maatregelen om woningen zo levensloopgeschikt mogelijk te maken. Via langer zelfstandig wonen kan een individuele huurder een aanvraag doen voor levensloopgeschikte maatregelen. Wij faciliteren dit. Hierdoor kunnen ouderen langer blijven wonen in hun woning en dus ook in de eigen buurt.

De mogelijkheid om te ontmoeten en voorzieningen in de buurt dragen bij aan het prettig wonen voor ouderen. We bouwen ook nieuwe gebouwen en gelijkvloerse woningen voor ouderen waarbij we hier rekening mee houden. Hier gebruiken we soms het seniorenlabel, zodat 60plussers in deze woningen kunnen wonen. We willen een gevarieerd aanbod bieden voor ouderen.

Hier leest u meer over het seniorenlabel.