Huurovereenkomst wijzigen

Wijzigingen aan ons doorgeven
Verandert er iets belangrijks in uw leven of woonsituatie? Geef dit dan aan ons door. Heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact met ons op voor advies.

Gaat u trouwen of bent u geregistreerd partners?

Dan kan uw partner volgens de wet medehuurder worden. Zorgt u ervoor dat u aan ons doorgeeft dat u getrouwd bent. Levert u hiervoor de volgende gegevens aan?
– Een huwelijksakte, een akte van partnerregistratie of een uittrekstel van de Basisregistratie Personen (BRP), waarin staat dat u getrouwd bent.
– Een kopie van uw legitimatie of verblijfsvergunning.

Gaat u samenwonen en wilt u het medehuurderschap regelen?

Een woning kunt u alleen huren, of samen met iemand anders. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo is de medehuurder aansprakelijk voor de woning, de huurvoorwaarden en het betalen van de huur. Hij of zij kan in de woning blijven als de andere huurder op termijn vertrekt of overlijdt. Woont u samen en bent u niet geregistreerd als medehuurder? Dan heeft u deze rechten en plichten niet.

Alle regels voor medehuurderschap en de aanvraag kunt u nalezen in onze folder. Het Aanvraagformulier kunt u e-mailen of per post sturen naar Talis.

Gaat u scheiden?

Geef het per e-mail of brief aan ons door als u gaat scheiden. U bent namelijk verplicht om ons hiervan op de hoogte te stellen. U bepaalt als ex-partners zelf wie er in de woning blijft wonen. Als u het niet eens wordt, dan wijst de kantonrechter de woning toe. Deze regeling geldt ook voor mensen met een geregistreerd partnerschap. Wilt u uw woning op één naam laten zetten? Dan hebben wij van beide partners een handtekening nodig, of de uitspraak van de rechter.

Gaat u ongehuwd uit elkaar?

Wie blijft er in de woning als u uit elkaar gaat? Als uw beide namen op de huurovereenkomst staan, bent u medehuurders. In dat geval kunt u onderling afspreken wie er in de woning blijft. De kantonrechter kan dit ook voor u bepalen. Staat er slechts één naam op de huurovereenkomst? Dan kan alleen die partner in de woning blijven. Deze regels staan ook in onze Algemene huurvoorwaarden.

Is er iemand overleden?

Als iemand in uw huishouden overlijdt, stuurt u ons de akte van overlijden en uw adres.

 • Als de huurovereenkomst op twee namen stond, halen we de naam van de overledene van de overeenkomst.
 • Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap toen uw partner overleed? Dan komt de woning op uw naam. Stond uw naam nog niet op het huurcontract? Dan kunt u dit alsnog regelen door ons een kopie van uw trouwboekje of akte partnerschap te sturen.
 • Blijft er na het overlijden niemand in de woning achter? Dan is het gebruikelijk dat de erven de huur opzeggen.

Goed om te weten: als ouders overlijden, kunnen kinderen niet in de woning blijven wonen. De kinderen zijn namelijk geen huurders en die erven het huurrecht ook niet. Bij uitzondering kan een kind medehuurder worden. De regels hiervoor kunt u nalezen in onze Folder Medehuurderschap.

Wilt u toestemming voor huisbewaring aanvragen?

Maakt u tijdelijk geen gebruik van uw woning? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland gaat werken? Of omdat u op reis gaat? Dan mag er iemand anders in uw woning wonen. Dit noemen we huisbewaring. Let op: u heeft hiervoor toestemming van Talis nodig.

Dit zijn de belangrijkste regels voor huisbewaring:

 • Bij het aangaan van een huisbewaring tekent u een voorlopige huuropzegging. Deze trekt u aan het einde van de periode van huisbewaring persoonlijk weer in.
 • De hoofdhuurder blijft tijdens het huisbewaarderschap verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur.
 • De huurder mag geen huur vragen aan de huisbewaarder. Dan is er namelijk sprake van onderhuur en dat is verboden. Er mag alleen een vergoeding voor gas, water en licht gevraagd worden.
 • Een huisbewaarderschap duurt maximaal 1 jaar en kan niet verlengd worden.
 • De hoofdhuurder en de huisbewaarder hebben nu of in het verleden geen huurachterstand gehad. Er is ook nooit overlast veroorzaakt.

Toestemming voor huisbewaring kunt u regelen door te bewijzen dat u voor langere tijd weggaat. Bijvoorbeeld door een kopie te laten zien van:

 • reispapieren
 • de arbeids- of studieovereenkomst waaruit de duur van de overeenkomst blijkt
 • een medische verklaring waaruit blijkt dat u voor langere tijd opgenomen wordt in een buitenlands ziekenhuis
 • een verklaring van detentie.

Het Aanvraagformulier huisbewaring kunt u hieronder downloaden of ophalen op ons kantoor. Na het invullen kunt u het e-mailen of per post sturen naar Talis.

Aanvraag huisbewaring

Let op: u mag uw woning niet illegaal onderhuren
U mag uw woning niet onderhuren, zonder toestemming van Talis. Dus ook niet via bijvoorbeeld Airbnb als u zelf weg of op vakantie bent. Illegale onderhuur leidt tot ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst.