Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Uw woning voldoet aan brandveiligheidseisen
We zorgen voor de bouwkundige en installatietechnische veiligheid van onze woningen. In het Bouwbesluit staan gestelde eisen voor brandveiligheid. Onze woningen voldoen aan dat Bouwbesluit. Daarnaast controleren we regelmatig onze hoogbouw op brandveiligheid.

Rookmelders
In onze nieuwe woningen zijn altijd rookmelders aangebracht. Het is niet wettelijk verplicht om in ál onze woningen rookmelders op te hangen. Hangt er in uw woning geen rookmelder, dan kunt u dit zelf regelen. De kosten zijn dus voor u. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder, bijvoorbeeld een rookmelder voorzien van het logo ‘Politie keurmerk veilig wonen’.

Tips voor brandveilig wonen
Op de website van de brandweer vindt u veel informatie en folders. De folders over brandveilig wonen en een brandveilige huurwoning vindt u hieronder in een pdf. Andere folders op die website gaan bijvoorbeeld over scootmobielen, een portiekwoning en oudere mensen / minder mobiele mensen.

Folder brandveilig wonen brandweer 2017

Folder brandveilige huurwoning brandweer 2018