Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Uw woning voldoet aan brandveiligheidseisen
We zorgen voor de bouwkundige en installatietechnische veiligheid van onze woningen. In het Bouwbesluit staan gestelde eisen voor brandveiligheid. Onze woningen voldoen aan dat Bouwbesluit. Daarnaast controleren we regelmatig onze hoogbouw op brandveiligheid.

Rookmelders
In onze nieuwe woningen zijn altijd rookmelders aangebracht. Dit jaar plaatsen we rookmelders in al onze huurwoningen. De rookmelders worden geplaatst door de aannemers waar we mee samenwerken. De rookmelders die wij plaatsen, voldoen aan alle veiligheidseisen. Elke twee jaar bij het onderhoud aan de ketel wordt de rookmelder nagekeken. De rookmelders hebben een goede accu die minimaal 10 jaar blijft werken. Talis zorgt elke tien jaar voor vervanging. U kunt de handleiding van de rookmelder hier downloaden: Gebruikershandleiding Rookmelder.

Tips voor brandveilig wonen
Op de website van de brandweer vindt u veel informatie en folders. De folders over brandveilig wonen en een brandveilige huurwoning vindt u hieronder in een pdf. Andere folders op die website gaan bijvoorbeeld over scootmobielen, een portiekwoning en oudere mensen / minder mobiele mensen.

Folder brandveilig wonen brandweer 2017

Folder brandveilige huurwoning brandweer 2018