Wonen en zorg

Talis is er voor mensen met lagere inkomens en voor mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Voor al deze huurders willen we als sociale huisvester ertoe doen. Met passende en betaalbare huisvesting. In wijken die schoon, heel, veilig en prettig bewoonbaar zijn. Met medewerkers in de wijk die zichtbaar en nabij zijn.

Bewaarmagazine over prettig wonen
Alle bewoners ontvingen een bewaarmagazine over prettig wonen. In dit magazine leest u de  mogelijkheden om fijn te wonen als u ouder wordt. Welke aanpassingen kunt u doen in uw woning? Hoe en waar kunt u andere mensen ontmoeten? En wat zijn fijne plekken om te wonen als u ouder wordt? Dit leest u in dit speciale magazine.

Download hier het magazine over prettig wonen

Bekijk hieronder een voorbeeld van één van onze woon-zorgcomplexen in Nijmegen.