Energiedak

In 2017 voerden we de proef ‘energiedak’ uit. Ruim 400 huurders meldden zich aan om duurzamer te wonen, met een lagere energierekening.

Wat is een energiedak?
De zonnepanelen  leveren stroom, de zonneboiler ondersteunt het warm tapwater en de warmtepomp de verwarming. Bekijk voor meer uitleg deze korte film:

De proef
Voorjaar 2017 konden huurders zich aanmelden voor een gratis energiedak via een oproep in ons bewonersblad Talis Thuis en de website. Er was wel een aantal voorwaarden: Zo moet het een ééngezinswoning zijn en moet het dak goed op de zon liggen en al voldoende geïsoleerd zijn. We hebben veel enthousiaste reacties gehad.

Waarom doet Talis dit?
Met een energiedak wordt duurzame energie opgewekt. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu, het is een mooie tussenstap naar CO2-neutraal én de maandelijkse energierekening voor de huurder wordt lager.

Hoe werkt het energiedak en hoe gebruikt u het?

Energiedak quickguide

Bent u geïnteresseerd?
U kunt zich nu niet inschrijven voor een energiedak. We bekijken of we meer energiedaken kunnen realiseren.