Wie zijn wij

Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren we zo’n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg.

We helpen graag mee om buurten socialer te maken. Dat doen we niet alleen. We werken graag samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. En altijd vanuit de gedachte dat we u door ‘zorg-op-maat’ op weg helpen om zo zelfstandig en prettig mogelijk te wonen.

Visie en missie
Visie: We nemen als huisvester onze verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is onze inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen.

Missie: We bieden een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Ondernemingsplan 2018-2022 ‘Op zoek naar wat we niet weten’
Iedere vier/vijf jaar maken wij een ondernemingsplan. Het is onze koers, waarin staat waar we voor staan, waar we aan werken en welke keuzes we maken.

Op zoek naar wat we niet weten. 
Dat is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan. Omdat we – voordat we dit plan schreven – veel gesprekken hebben gevoerd met huurders, samenwerkingspartners en experts. We vertelden hen over ons koers en stelden vragen als Doen we de goede dingen? Wat moeten we aanpassen om ons werk nog beter te doen?

Het waren mooie, leerzame gesprekken. Ons ondernemingsplan is hierdoor nog completer geworden.

Klik hieronder op het plaatje om ons ondernemingsplan te openen.