(024) 352 39 11

Asbest

Asbesthoudende platen werden vroeger vaak gebruikt in de bouw van woningen. Het leek toen ideaal materiaal omdat het brandveilig, sterk en goed isolerend is. Inmiddels weten we dat asbest geen onschuldig materiaal is. De verkoop, het gebruik, maar ook bewerkingen door zagen, boren, schuren of slopen van asbest zijn sinds 1994 verboden. Bij oudere woningen kan nog asbest voorkomen. Vooral bij woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993.

Soorten asbest
Er zijn verschillende soorten asbest. Deze kun je onderverdelen in twee hoofdsoorten:

  • ‘Hechtgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement).
  • ‘Niet-hechtgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating).

Gezondheid
In de brochure van GGD Gelderland-Zuid staat onder andere algemene informatie over asbest en de gezondheidsrisico’s.

Asbest en gezondheid

Asbest herkennen
In woningen die voor 1994 gebouwd zijn kan mogelijk asbest voorkomen. Asbest is tot 1994 op verschillende manieren gebruikt, niet alleen in bouwmaterialen. U kunt asbest bijvoorbeeld ook op de volgende plekken tegenkomen: in vinylvloertegels, onderlaag van vloerbedekking en installaties als geiser en cv. Asbest is niet eenvoudig te herkennen. Het is daarom verstandig u goed te laten informeren door Talis voordat u gaat klussen of vloerbedekking gaat verwijderen.

Veilig?
Als er asbest in uw woning zit, wordt dat verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Zij verwijderen het asbest volgens de strenge regels. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Nadat het asbest is verwijderd, wordt er door een ander gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd of de woning geheel asbestveilig is.

Wat adviseren wij u?

  • Vraag altijd advies aan Talis als u gaat klussen in een woning die gebouwd is voor 1994.
  • Neem bij twijfel of materiaal in of aan uw woning asbesthoudend is, altijd contact op met Talis.
  • Verwijder nooit zelf asbesthoudend materiaal, zoals asbesthoudend vloerzeil of golfplaten.
  • Wilt u iets overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbesthoudend is, neem dan eerst contact op met Talis. Ga niet alvast schuren.
  • Zorg dat u asbesthoudend materiaal nooit zaagt, doorboort, schuurt of breekt.

Meer weten of vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons. U kunt dan direct vragen naar – of uw mail richten aan – onze asbestspecialist.

Voor vragen over uw gezondheid in relatie tot asbest kunt u direct contact opnemen met GGD Gelderland-Zuid via (024) 329 72 97. Ook op de website van de GGD vindt u meer informatie over asbest.

Lees meer informatie over asbest op de site van de Rijksoverheid.