Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Prestatieafspraken Nijmegen
In Nijmegen is er sinds 2019 een gemeentelijke samenwerkingsagenda. Deze is opgesteld met de gemeente en alle corporaties en geldt voor meerdere jaren. In december 2019 is deze samenwerkingsagenda aangescherpt, en aangevuld met aanvullende afspraken tussen de gemeente, Talis en onze huurdersvereniging Accio.

Beide documenten zijn op 5 december 2019 getekend door de gemeente, huurdersvereniging Accio en ons. Bekijk beide pdf’s hieronder.

Samenwerkingsagenda 2019-2023

Prestatieafspraken Nijmegen 2020

Prestatieafspraken Wijchen
In Wijchen zijn ze getekend door de gemeente, onze huurdersvereniging Accio en ons op 9 december 2019. Bekijk de pdf hieronder.

Prestatieafspraken Wijchen 2020