Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Prestatieafspraken Nijmegen
In Nijmegen is er sinds 2019 een gemeentelijke samenwerkingsagenda. Deze is opgesteld met de gemeente en alle corporaties en geldt voor meerdere jaren. In december 2020 is deze samenwerkingsagenda aangescherpt en getekend door de gemeente, huurdersverenigingen Accio en Omslag en ons. Deze aangescherpte Samenwerkingsagenda geldt tot en met 2025.

Bekijk de pdf hieronder.

Prestatieafspraken Nijmegen 2021

Prestatieafspraken Wijchen
In Wijchen zijn de prestatieafspraken sinds 2019 voor meerdere jaren geldig. Jaarlijks worden de prestatieafspraken in samenwerking met de gemeente en woningcorporatie De Kernen aangescherpt of op onderdelen nader uitgewerkt. Voor 2024 is afgesproken om  de Prestatieafspraken 2023 (en verder) te continueren voor 2024.

Bekijk de pdf hieronder.

Prestatieafspraken Wijchen 2024