Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Prestatieafspraken Nijmegen
In Nijmegen zijn ze getekend door gemeente, huurdersvereniging Accio en Talis op 6 december 2018. Bekijk de pdf hieronder.

Prestatieafspraken Nijmegen 2019

Prestatieafspraken Wijchen
In Wijchen zijn ze getekend door gemeente, huurdersvereniging Accio en Talis op 13 december 2018. Bekijk de pdf hieronder.

Prestatieafspraken Wijchen 2019