Huurdelen

Huurdelen: een kamer over? Help een woningzoekende

Voor huurders die ruimte over hebben, kan de mogelijkheid er zijn om een kamer in hun woning tijdelijk te verhuren via Entree of via zorgpartijen. Dat scheelt elke maand in de kosten en u helpt woningzoekenden.

Huurdelen
Vooral jongeren zijn tegenwoordig vaak lang op zoek naar woonruimte. En er zijn huurders die niet alle ruimte in hun woning benutten. Huurdelen kan dan een oplossing zijn. Voor huurders is het daarom mogelijk een kamer voor één of twee jaar te verhuren, onder bepaalde voorwaarden. Hier leest u verderop meer over. Zo komen niet alle woningen hiervoor in aanmerking en moeten er geen betalingsachterstanden zijn. De huurder en de verhuurder moeten uiteraard wel met elkaar matchen. Een kamer verhuren kan aantrekkelijk zijn als voor u het betalen van de huur elke maand een opgave is. We verwachten dat het huurders maandelijks ongeveer 200 euro op kan leveren. Controleer vooraf wel of dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld een uitkering. En het kan natuurlijk ook fijn voor u zijn als u een huisgenoot heeft.

Huurdelen+
Ook is het voor huurders mogelijk om een kamer te verhuren aan iemand die zorg nodig heeft en zelfstandig wil wonen. Dit noemen we huurdelen+. Dit is een optie als u ruimte heeft en graag iets voor iemand anders wil betekenen. U neemt dan tijdelijk een jongere in een kwetsbare positie ‘op kamers’. Zo biedt u hem of haar een woonplek en sociale ondersteuning op weg naar zelfstandig wonen.

Enkele spelregels
Om vast een eerste indruk te krijgen of u in aanmerking kunt komen, leest u vast een aantal van de belangrijkste spelregels. Zo is het voor ons belangrijk dat:

  • u geen huurachterstand heeft en er geen overlastsituaties zijn geweest in de afgelopen jaren;
  • u een kamer over heeft en dat de huurder gebruik mag maken van uw keuken, woonkamer de douche en het toilet;
  • u een huurcontract met ons heeft voor onbepaalde tijd;
  • de kamerverhuur past binnen het bestemmingsplan van uw woning;
  • we met u en de huurder een evaluatiemoment hebben;
  • u weet dat het kan zijn dat we u om een verklaring omtrent gedrag vragen.

Hoe helpen wij
Wij brengen u in contact met een huurder om te kijken of er een match is. Ook voor de huurder geldt dat er voorwaarden zijn waar hij aan moet voldoen. We zoeken voor Huurdelen en Huurdelen+ huurders zonder verslavingsproblematiek en ernstige financiële of psychische problemen. De kamer die u over heeft, gaan wij voor u adverteren. Ook hebben wij een contract die u als basis kunt gebruiken bij de huurovereenkomst. We raden u aan om ook huisregels op te stellen. Ook hier kunnen we u bij helpen.

Meer weten
Wilt u meer weten over Huurdelen of Huurdelen+ en wat alle voorwaarden zijn, dan kunt u dit formulier invullen. Hierna ontvangt u zo snel mogelijk informatie over een aanmelding en een eventueel intakegesprek.