Elektrisch koken, is dat mogelijk?

Steeds vaker krijgen we van huurders de vraag of zij elektrisch kunnen gaan koken. Uiteindelijk gaan we allemaal van het aardgas af en we begrijpen de vraag om elektrisch te koken. Helaas is dit vaak nog niet mogelijk in de huidige woning. Wilt u dit toch? Dan kunt u dit zelf regelen. Vraag vooraf wel altijd toestemming aan ons. Wij kijken dan of het mogelijk is en welke maatregelen nodig zijn.

Zelf regelen
Als u elektrisch wilt koken, heeft u hiervoor een perilex-stopcontact nodig en een aparte groep in de meterkast. Dit is vaak niet aanwezig in de woning. Vraag daarom vooraf altijd toestemming aan ons, dan kijken wij wat mogelijk is. De kosten voor de aanpassingen zijn voor u als huurder. De aanvraag gaat via onze ZAV-regeling. Klik hier voor meer informatie.

En als ik een nieuwe keuken aanvraag?
Het vervangen van de keuken kunt u bij ons aanvragen. Ook bij een nieuwe keuken behoudt u de aardgasaansluiting. Wilt u toch overgaan op elektrisch koken, dan kunt u dit bij de aanvraag doorgeven. De aannemer kan de kosten dan in beeld brengen. Deze kosten zijn voor de huurder. Mocht bij het vervangen van de keuken blijken dat er een stalen gasleiding aanwezig is dan wordt deze vervangen. In dat geval kunt u kiezen tussen aardgas of elektrisch koken. Kiest u voor elektrisch koken dan vervalt de aardgasaansluiting en zijn de kosten voor de perilex aansluiting voor Talis.

Waarom betaalt Talis dit niet?
Alle bestaande woningen hebben een aardgasaansluiting, ook voor het koken. Zolang uw woning nog op het aardgas zit, is er geen reden om de aansluitingen voor het koken aan te passen. Tenzij u dit natuurlijk zelf wil, maar de kosten zijn dan voor u. Wij werken op dit moment wel met gemeente aan plannen om woningen in bepaalde wijken aardgasvrij te maken. Dit zijn nog proefprojecten. Wij volgen hier de gemeente.

En waarom dan wel bij de Buffelstraat en bij nieuwbouw?
Bij nieuwbouw is het wettelijk verplicht en hebben we mogelijkheden om een goede oplossing te zoeken. Ook dan is het in een bestaande omgeving nog best lastig om een woning aardgasvrij te maken. In de Waalsprong en Waalfront kunnen we woningen aansluiten op het warmtenet. Dat is makkelijker. De Buffelstraat was voor ons een proefproject en een uitzondering. Wij hebben hier de kosten voor het elektrisch koken voor onze rekening genomen. De kosten voor het afsluiten van het gasnetwerk is door de gemeente gesubsidieerd.