Omgaan met hitte: Talis geeft tips

Tijdens warmte dagen kunt u zelf met een aantal eenvoudige tips uw woning koel houden. U leest ze in de brochure onderaan deze pagina. Als u van plan bent een zonnescherm of screen te plaatsen, dan moet u hiervoor toestemming bij Talis aanvragen. Hoe u dat kunt doen leest u hier.

Onderzoek naar hitte
Talis heeft meegewerkt aan een onderzoek naar hoe huurders de hitte van zomer 2020 hebben beleefd. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Tauw en de Hogeschool van Amsterdam. Talis heeft de vragenlijst per mail naar de huurders gestuurd. Ruim 1.800 huurders van Talis hebben de vragenlijst ingevuld. In totaal deden bijna 21.000 huurders aan het onderzoek mee. Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat zowel jongeren als ouderen overlast ervaren van hitte in woningen. Jongeren geven aan meer last van de hitte te hebben. Een groot deel van de bewoners ventileert slim en sluit de gordijnen of maakt gebruik van zonwering om de warmte buiten te houden. Ongeveer 20% gebruikt een airco. Een hele goede isolatie helpt bij de warmte buiten houden. Maar als de warmte eenmaal binnen is, dan is deze lastig eruit te krijgen. Ook een gebrek aan schaduw zorgen ervoor dat de woning opwarmt. Daarnaast hebben bewoners weinig mogelijkheden voor verkoeling buiten het huis.

Aanbevelingen
De onderzoekers concluderen dat je oververhitting moet voorkomen door maatregelen op gebieds-, gebouw- en gebruikersniveau te nemen. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen huurders, corporaties en gemeenten. Zonwering en directe vergroening rondom het gebouw en in het gebied dragen bij verkoeling. Ook kunnen huurders door gordijnen te sluiten, op de juiste momenten te ventileren en voldoende te drinken, zorgen voor voldoende verkoeling.

Metingen
De onderzoekers gaan komende zomer – als er een hittegolf is – ook metingen in woningen doen. Ze onderzoeken dan het gedrag van de bewoner, de technische eigenschappen van het gebouw en hoe de omgeving eruit ziet. Dit onderzoek wordt ook bij woningen van twee complexen van Talis uitgevoerd.

Tips om uw woning koel te houden

Download brochure