Wat u moet weten

Om te beginnen

 • Sleutels
  Na het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u sleutels van de woning en eventueel berging. De sleutels van uw eigen woning kunt u bij een sleutelspecialist bijmaken. De kosten zijn voor uw eigen rekening. De sleutels of buttons van de algemene toegangsdeuren van uw woongebouw kunt u niet bijmaken. Deze bestelt u bij Talis. Ook bij verlies meldt u zich bij Talis. De kosten zijn voor uw eigen rekening.
 • Electriciteit, gas en water
  Bij de oplevering van uw woning is er gas, water en licht aanwezig.  Meldt u na sleutelontvangst zo spoedig mogelijk aan bij een energiebedrijf. Zo voorkomt u afsluiting van energie door de netbeheerder en de betaling van heraansluitingskosten.  Bel Vitens voor de wateraansluiting.
 • Reparatieverzoeken binnen een maand
  Veel reparatieverzoeken geeft u zelf door aan bedrijven waar wij mee samenwerken. Bekijk hier welke bedrijven dat zijn. Andere reparatieverzoeken geeft u binnen één maand na ingangsdatum van uw huur schriftelijk, online of telefonisch aan ons door. In de welkomstmap zit een formulier waarop u de reparatieverzoeken invult.
 • Vloeren
  Wilt u een (andere) vloer leggen? Vraag dit eerst aan bij Talis. Dit doet u via een aanvraagformulier zelf klussen (ZAV). Let daarbij ook op onze voorwaarden. Deze vindt u in deze brochure.
 • Naamplaatje
  Als u in een appartement gaat wonen dan betaalt u € 5,00 voor een naamplaatje. Tijdens de sleuteloverdracht kunt u aangeven welke tekst u hierop wil hebben. Na ongeveer 6 weken monteert een medewerker van Talis deze op het belbord bij de centrale ingang.
 • Tv
  In alle woningen is een CAI-kabelaansluiting aanwezig. Een abonnement kunt u zelf aanvragen bij diverse maatschappijen.
 • Dar
  De afvalpas hoort in uw woning aanwezig te zijn. Deze staat niet op naam, maar op adres. Is er op uw nieuwe adres geen afvalpas? Binnen drie maanden na de verhuizing vraagt u gratis een nieuwe aan. Na drie maanden betaalt u €10. De afvalpas gebruikt u voor de milieustraten van Dar en soms voor ondergrondse restafvalcontainers. Hier vraagt u een nieuwe aan.
 • Heeft u zonnepanelen?
  Neem dan contact op met Liander (088-5426444). Zij controleren of u bent aangemeld voor de teruglevering van de energie.
 • Aanhanger huren
  Nieuwe huurders van Talis kunnen maximaal één werkdag een aanhanger huren. Deze leent u van Talis. De aanhanger is alleen bedoeld voor verhuizing naar de nieuwe woning. In sommige gevallen heeft u een BE rijbewijs nodig. Neem voor meer informatie en een reservering contact op met ons.
 • Consulent dienstverlening
  Na een aantal weken belt onze consulent dienstverlening u op. Zij plant een afspraak met u in als u dat wil. Tijdens dit gesprek kunt u het verhuurproces bespreken, vragen stellen over de woning, installaties, kleine reparatieverzoeken, de buurt en de wijk.  Misschien komt onze wijkbeheerder mee om kennis te maken.

Financieel

 • U betaalt de huur vooruit, op of vóór de eerste dag van de maand. Dit is mogelijk via een automatische incasso. Lees meer.
 • Heeft u op dit moment geen huurtoeslag en denkt u hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u zelf een huurtoeslagberekening maken op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Bellen kan ook via 0800 0543.  Voor een juiste berekening maakt u gebruik van een recente huurspecificatie.  Deze heeft u van ons ontvangen bij de huurovereenkomst. Houd ook uw verzamelinkomen bij de hand.
 • U betaalt maandelijks servicekosten. Dit is een voorschot voor bijvoorbeeld glasverzekering, groenvoorziening of schoonmaakkosten. Lees meer.

Fijn wonen

 • Gemeenschappelijke ruimten:
  Algemene ruimten die horen bij een woongebouw, zoals trappenhuizen, worden in veel gevallen schoongemaakt door een bedrijf. De kosten hiervoor betaalt u als bijkomende kosten in de huur. Is dat niet het geval, dan zult u deze ruimten samen met alle andere bewoners van uw woongebouw schoon moeten houden. Tip: doe dit in overleg met elkaar. Fietsen, vuilniszakken en ander afval mag niet opgeslagen worden in algemene ruimten.
 • Overlast?
  Wonen in een schone, rustige en veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde om je thuis te voelen. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Grote maar ook kleine dagelijkse ergernissen kunnen uw woonplezier behoorlijk verpesten. Ervaart u overlast? Lees meer.
 • Wijkbeheerders:
  Een fijne buurt is meer dan mensen die naast elkaar wonen. Wij willen ook bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. In alle wijken/wijkdelen is daarom een wijkbeheerder aanwezig die aanspreekpunt is voor bewoners. Lees meer en zie wie uw wijkbeheerder is.

Onderhoud

 • Reparatieverzoeken:
  Veel meldingen kunt u zelf rechtstreeks doorgeven. Lees meer.
 • Servicefonds
  Blijven klusjes aan uw woning wel eens te lang liggen? Misschien heeft u er te weinig tijd voor? Of houdt u niet zo van klussen?. Of wilt u weten wie er verantwoordelijk is voor bepaalde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden? Dan is het servicefonds een ideale oplossing Lees meer.
 • Zelf klussen en veranderingen aanbrengen
  We vinden het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Het is uw woning en daar mag u een fijn thuis van maken. U wilt bijvoorbeeld een afzuigkap plaatsen. Houdt u daarbij wel aan een aantal spelregels. Lees meer.

Meedenken met Talis

 • Huurdersvereniging Accio
  Zij overlegt met Talis over allerlei onderwerpen die voor u als huurder belangrijk zijn. U kunt gratis lid worden. Lees meer.
 • Bewonerscommissies
  Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie. De leden van deze commissie zijn bewoners uit een bepaalde buurt of gebouw. Lees meer.
 • Tevredenheidsonderzoeken
  We onderzoeken elke maand of onze huurders tevreden zijn.  Dat doen we digitaal en telefonisch.  Lees meer.