Wat u moet weten

Om te beginnen

 • Sleutels
  Na het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u sleutels van de woning en eventueel berging. De sleutels van uw eigen woning kunt u, in de meeste gevallen, bij een sleutelspecialist laten bijmaken.
  Als in uw woning gecertificeerde cilinders zijn geplaatst, kunt u deze via Talis bestellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.
  De sleutels of buttons van de algemene toegangsdeuren van uw woongebouw kunt u niet zelf laten bijmaken. Deze kunt u bestellen bij Talis. Ook bij verlies meldt u zich bij Talis. De kosten zijn voor uw eigen rekening.
 • Naamplaatje
  Elke nieuwe huurder van Talis die in een complex gaat wonen krijgt bij verhuizing een naamplaatje. Dit kost € 5,00. Ongeveer 6 weken  na uw verhuizing wordt dit gemonteerd door een medewerker van Talis. U kunt zelf aangeven welke tekst u op dit naamplaatje wilt laten drukken. Mocht u ooit de tekst willen aanpassen dan is dit natuurlijk tegen betaling ook mogelijk.
 • Tv
  In alle woningen is een CAI-kabelaansluiting aanwezig. Een abonnement kunt u zelf aanvragen bij diverse maatschappijen.
 • Electriciteit, gas en water
  Als u de woning opgeleverd krijgt, zijn gas, water en licht niet afgesloten. Tijdens de eindcontrole, bij de vorige huurder, worden de meterstanden opgenomen. Zodra u de sleutel heeft van uw woning moet u zich binnen 3 werkdagen aanmelden bij het energiebedrijf van uw keuze. Zorg voor een tijdige melding, dat voorkomt afsluiting door de netbeheerder. Als u dit niet tijdig doet, komen de aansluitkosten voor uw rekening.
  Verschillende bedrijven houden zich bezig met de levering van elektriciteit en gas. Ga voor uzelf na van welk bedrijf u energie wilt afnemen. Voor water belt u Waterbedrijf Vitens.
 • Dar
  De afvalpas is gebonden aan een huisadres en staat niet op naam. In principe hoort de Dar afvalpas in uw woning aanwezig te zijn. Is er op uw nieuwe adres geen afvalpas? Vraag dan binnen drie maanden na verhuizing een nieuwe aan. Doet u dit pas na drie maanden? Dan betaalt u €10,- voor de nieuwe pas. De afvalpas heeft u nodig voor de milieustraten van Dar en soms voor ondergrondse restafvalcontainers. Via onderstaande link kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen. https://www.dar.nl/afval/afvalpas/
 • Reparatieverzoeken binnen een maand
  U kunt veel meldingen zelf doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken. Bekijkt u daarvoor deze informatie over reparatieverzoeken. Andere reparatieverzoeken kunt u binnen één maand schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. U heeft in uw welkomstmap een formulier ontvangen waarop de reparatieverzoeken ingevuld kunnen worden.
 • Heeft u zonnepanelen?
  Dan dient u contact op te nemen met Liander (088-5426444) zodat u kunt controleren of u bent aangemeld voor de teruglevering van de energie.
 • Aanhanger huren
  Nieuwe huurders van Talis kunnen voor maximaal 1 werkdag een aanhanger huren. De aanhanger wordt uitsluitend in bruikleen gegeven aan nieuwe huurders van Talis ten behoeve van de verhuizing naar de nieuwe woning. Voor meer informatie en een reservering kunt u contact opnemen met Talis via ons algemene telefoonnummer: 024-3523911.
 • Consulent dienstverlening
  Een aantal weken nadat u bent verhuisd, belt onze consulent dienstverlening u. Zij vraagt u of er nog vragen zijn en kan hiervoor een afspraak met u inplannen. Tijdens dit gesprek kan het verhuurproces besproken worden. En u kunt dan uw vragen stellen over de woning, installaties in de woning, kleine reparatieverzoeken, de buurt en de wijk.  Misschien komt onze wijkbeheerder mee om kennis te maken met u.

Financieel

 • Huurbetaling: U betaalt de huur vooruit, voor de eerste dag van de maand. Lees meer.
 • Huurtoeslag: Heeft u op dit moment geen huurtoeslag en denkt u hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u zelf een huurtoeslagberekening maken op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) of u belt de Belastingdienst (T 0800 0543).  Voor een juiste berekening maakt u gebruik van een recente huurspecificatie.  Deze kunt u bij ons opvragen. Daarnaast moet u uw verzamelinkomen bij de hand houden.
 • Servicekosten: U betaalt maandelijks een voorschot voor bijvoorbeeld waterverbruik, groenvoorziening of schoonmaakkosten. Lees meer.

Fijn wonen

 • Gemeenschappelijke ruimten: Algemene ruimten die horen bij een woongebouw, zoals trappenhuizen,  worden in veel gevallen schoongemaakt door een bedrijf. De  kosten hiervoor betaalt u als bijkomende kosten in de huur. Is dat niet het geval, dan zult u deze ruimten samen met alle andere bewoners van uw woongebouw schoon moeten houden. Tip: doe dit in overleg met elkaar. Fietsen, vuilniszakken en ander afval mag niet opgeslagen worden in algemene ruimten.
 • Overlast? Wonen in een schone, rustige en veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde om je thuis te kunnen voelen. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Grote maar ook kleine dagelijkse ergernissen kunnen uw woonplezier behoorlijk verpesten. Ervaart u overlast? Lees meer.
 • Wijkbeheerders: Een fijne buurt is meer dan een optelsom van mensen die naast elkaar wonen. Wij willen ook bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. In alle wijken/wijkdelen is daarom een wijkbeheerder aanwezig die aanspreekpunt is voor bewoners. Lees meer en zie wie uw wijkbeheerder is.

Onderhoud

 • Reparatieverzoeken: Veel meldingen kunt u zelf rechtstreeks doorgeven. Lees meer.
 • Servicefonds: Gebeurt het u wel eens dat klusjes aan uw woning te lang blijven liggen? Misschien heeft u er te weinig tijd voor? Of houdt u niet zo van klussen? Dan is het servicefonds een ideale oplossing. Lees meer.
 • Zelf klussen en veranderingen aanbrengen: We vinden het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Het is uw woning en daar mag u een fijn thuis van maken. U kunt bijvoorbeeld een afzuigkap plaatsen of een houten vloer leggen. Daarbij moet u zich wel aan een aantal spelregels houden. Lees meer.

Meedenken met Talis

 • Huurdersvereniging Accio: Zij overlegt met Talis over allerlei onderwerpen die voor u als huurder belangrijk zijn. U kunt gratis lid worden. Lees meer.
 • Tevredenheidsonderzoeken: We onderzoeken elke maand of onze huurders tevreden zijn.  Dat doen we digitaal en telefonisch.  Lees meer.
 • Bewonerscommissies: Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie. De leden van deze commissie zijn bewoners uit een bepaalde buurt of gebouw. Lees meer.