Badkamer, keuken of toilet

Nieuwe badkamer of keuken zelf aanvragen.
Het vervangen van de keuken, badkamer en het toilet gaat Talis – daar waar dit kan – voortaan op verzoek van de huurder doen. Tot nu toe bepaalde Talis wanneer iemand een nieuwe keuken, badkamer of toilet kreeg, meestal in combinatie met onderhoud aan de rest van de woning of in de buurt.

Waarom op aanvraag?
Hoe fijn het ook is om deze zaken nieuw te krijgen: de bijbehorende werkzaamheden komen niet altijd even goed uit. Om die reden vraagt Talis haar huurders voortaan zelf een aanvraag in te dienen voor een vervanging op een moment dat het de bewoner het beste uitkomt.

Voorwaarden
Uiteraard moet de aanvraag wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo wordt een keuken – zelfs al is de technische staat nog prima – in principe vervangen als deze 20 jaar of ouder is. Voor een badkamer of toilet geldt een leeftijd van 25 jaar.

Zonder kosten
Als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er geen kosten verbonden aan deze werkzaamheden. Als u een uitbreiding op de Talisstandaard wilt, legt de aannemer een aantal opties voor. Hier zijn uiteraard wel meerkosten aan verbonden die u vooraf met de aannemer af moet rekenen. Bovendien moet u deze verandering bij Talis aanvragen.

Altijd op aanvraag?
Het kan zijn dat u in een appartement woont, waar we vanwege het bijbehorende leidingwerk de vervanging aanbieden tegelijk met dat van uw buren. Als hiervan sprake is, legt een medewerker van Talis dit aan u uit.

In 2019 zijn er ook nog steeds woningen waarbij we de keuken, de badkamer en het toilet als onderdeel van het groot onderhoud vervangen. Dat komt omdat we daar al eerder toezeggingen voor hebben gedaan. Huurders die dit dan (deels) niet willen, kunnen dit bij Talis aangeven en uiteraard op een later moment nog een aanvraag doen.

Aanvraag doen
Wilt u een aanvraag doen? Vul dan onderstaande formulier in. Een technisch beheerder van Talis neemt binnen enkele dagen contact met u op om een afspraak te maken voor een inspectie. Als de aanvraag is goedgekeurd, maakt de aannemer vervolgens een afspraak om het werk te plannen. Op onze site kunt u ook een reparatieverzoek indienen.

Aanvragen nieuwe badkamer, keuken of toilet