(024) 352 39 11

Wijkbeheerders

Een fijne buurt is meer dan een optelsom van mensen die naast elkaar wonen. Talis wil ook bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. In alle wijken/wijkdelen is daarom een wijkbeheerder aanwezig die aanspreekpunt is voor bewoners. Of het nu gaat over leuke ideeën voor de buurt, kleine ergernissen of grote overlast: hiervoor kunt u bij de wijkbeheerder terecht.

Wijkbeheerders zijn niet in hun eentje verantwoordelijk voor een schone, veilige en plezierige woonomgeving. Dat bent u in de eerste plaats zelf. Zij helpen u graag.