(024) 352 39 11

Wijziging in de Raad van Bestuur Talis

Per 1 april 2023 is Margje Lubbers teruggetreden als bestuurder van Talis. In goed overleg tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en Margje is hiertoe besloten.

Alle partijen kijken terug op een periode waarin sprake was van een goede samenwerking tussen beide bestuurders, Ronald Leushuis en Margje Lubbers. Als bestuurder heeft Margje onder meer een waardevolle bijdrage geleverd aan het nieuwe ondernemingsplan, bijvoorbeeld door de introductie van het gedachtengoed Woonplezier voor onze huurders. Met haar ervaring in de zorgsector heeft zij goede inbreng gehad bij opgaven van Talis, gericht op het combineren van wonen en zorg. Bovenal hebben wij haar leren kennen als een bestuurder die zichtbaar en benaderbaar is en die met humor en aandacht voor de mens te werk gaat.

2022 was voor Talis een druk en enerverend jaar, onder meer door de verhuizing van het kantoor en de invoering van het nieuwe ERP die onder haar verantwoordelijkheid succesvol werden afgerond.

Margje ervaart wel een afstand tot de inhoud in de huidige rol binnen Talis. In de toekomst wil zij zich meer richten op de ontwikkeling van innovatieve concepten op het snijvlak van wonen en zorg. Margje zal tot 1 augustus 2023 werkzaam blijven bij Talis. In de tussenliggende periode zal zij haar werkzaamheden afronden en overdragen. Verder zal zij Talis ondersteunen bij enkele strategische vraagstukken, zoals woonplezier, flexibele woonvormen en wonen en zorg.

De RvC denkt, in samenspraak met bestuur en organisatie, na over de vraag hoe het bestuur voor de toekomst in te richten en is blij dat Ronald heeft aangegeven in ieder geval de komende tijd als eenhoofdig Raad van Bestuur te zullen opereren.

Wij wensen Margje veel succes in de toekomst.