Kennissessie woningdelen voor professionals

Talis organiseert samen met Instituut voor Publieke Waarden (IPW) een kennissessie over woningdelen op 3 en 12 juni. De vraag naar betaalbare woonruimte is groot. Naast nieuwbouw hebben we kritisch naar onze bestaande woningen gekeken.

Uitnodiging Linkedin 110424

Dit zijn veelal grotere eengezinswoningen terwijl twee derde van onze woningzoekenden alleenstaand is. Om deze woningen beter en effectiever te benutten en meer mensen snel een betaalbaar dak boven het hoofd te bieden, delen wij vanaf 2021 grotere eengezinswoningen in twee onzelfstandige huurwoningen. Allebei de huurders krijgen een eigen slaapkamer en badkamer. De overige ruimtes zijn gemeenschappelijk.

Inmiddels hebben wij ruim 40 woningen gesplitst. Onze kennis en ervaring delen wij graag met professionals van woningcorporaties, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.

Meld u aan voor een kennissessie in Nijmegen of Utrecht op: Kennissessies woningdelen – 3 & 12 juni:  https://www.talis.nl/over-talis/actueel/kennissessies-woningdelen/

Dorien de Wit, voorzitter van de raad van commissarissen van Talis: “Wij zijn blij dat Eefje start als bestuurder bij Talis. Talis is een corporatie met grote ambities. De opgaven op het gebied van woningbouw, verduurzaming en de inzet op leefbaarheid in wijken hebben invloed op het verdienmodel. Met Eefje hebben we niet alleen een bestuurder met stevige bagage op dat vlak, maar ook iemand met een scherp oog voor risico’s en kansen. Iemand die vanuit de visie van Talis meerwaarde kan bieden voor de bestaande en toekomstige huurders van Talis. De komende periode zal zij dit samen blijven doen met Ronald. Intussen starten we de werving voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur”.

Eefje Lentjes – de Bruin (36 jaar): “De afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren om bij Talis vanuit verschillende perspectieven tot gewogen oordelen te komen. Hierbij denk ik graag in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit past bij de organisatie Talis en hier wil ik mij graag verder voor inzetten. Talis is een mooie organisatie met professionele en bevlogen medewerkers. Een ondernemende organisatie met innovatiekracht, die zich samen met partners inzet voor het bieden van betaalbare woningen in wijken waar mensen met plezier kunnen wonen. Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol als bestuurder hier mijn bijdrage aan te leveren. Vanuit mijn achtergrond neem ik ondernemerschap en lokale maatschappelijke betrokkenheid mee.” Eefje heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Naast controller bij Talis is zij voorzitter van de Rekenkamer van de gemeente Renkum.

Ronald Leushuis: “Ik kijk uit naar de samenwerking met Eefje als medebestuurder de komende maanden. De afgelopen jaren hebben we vanuit andere rollen al intensief samengewerkt en was zij betrokken bij veel belangrijke besluitvormingstrajecten. Ik ben ervan overtuigd dat Eefje een waardevolle bijdrage zal leveren aan de continuïteit en de toekomst van Talis. Dit geeft mij het vertrouwen om mij te beraden op een nieuwe stap in de nabije toekomst.”

“Wij zijn dankbaar dat Ronald zich de afgelopen periode heeft ingezet om de continuïteit te borgen en samen met Eefje de komende maanden de volkshuisvestelijke opgaven en innovatieve slagkracht zal blijven waarborgen. Dit biedt de rust om een zorgvuldig selectietraject voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur op te starten”, aldus Dorien.

Wij wensen Eefje en Ronald de komende periode een goede start en veel werkplezier als nieuwe raad van bestuur.