Gezocht: Business Controller (32 tot 36 uur)

Ben jij de proactieve sparringpartner, adviseur van de business op het gebied van complexe vraagstukken, operationele performance, risicobeheersing en investeringsvoorstellen? En kun je goed schakelen tussen tactisch en strategisch -niveau op uiteenlopende onderwerpen? Je levert vanuit deze rol een belangrijke bijdrage aan de (operationele) planvorming, bijsturing en verantwoording. Ben je (positief) kritisch, leg je vaak je vinger op de gevoelige (financiële) risico’s, werk je graag verbeterplannen uit en zie je weerstand juist als een kans om te verbeteren? Dan zijn wij voor Talis op zoek naar jou! 

Talis zoekt een stevige Business controller die samen met het management zorgdraagt voor het in control zijn van onze organisatie. Een professional die scenario’s opstelt en daarvan de risico’s inzichtelijk maakt, bestuursbesluiten toetst op naleving van het beleid en (on) gevraagde adviezen geeft voor verbeteringen.

Wat ga je doen?
Als business controller heb je een brede functie binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Je komt tot je recht als spin in het web tussen de diverse afdelingen en managers.  

 Je bent een business partner en volwaardig gesprekspartner van de managers. Je pakt deze rol, zichtbaar en proactief, en sluit vroegtijdig aan daar waar de besluiten worden genomen. Zo bespreek je maandelijks onder meer de diverse ontwikkelingen binnen de afdeling. Je voorziet het management en bestuur van onderbouwd inzicht als het gaat om de financiële haalbaarheid en consequenties van plannen en investeringen, waardoor op basis van financiële inzichten verantwoorde betrouwbare besluitvorming kan plaats vinden. Hier werk je nauw samen met adviseurs control en financial controllers.  

Je zoekt vanuit jouw brede rol actief naar verbetermogelijkheden en niet om het brandje te blussen, maar om structurele verbeteringen te borgen. Zo enthousiast als jij bent, krijg je collega’s gemakkelijk mee. Verbindende en netwerkende kwaliteiten zijn hierin essentieel. Jij bent iemand die makkelijk het vertrouwen wint van je gesprekspartners, van strategisch tot operationeel niveau. 

Je hecht waarde aan een goede en open verbinding met de rest van de organisatie en werkt vanzelfsprekend graag samen.

De belangrijkste onderdelen van de functie zijn: 

 • Je bent de sparringpartner voor de managers en professionals op de diverse afdelingen; 
 • Je(her)kent de belangrijkste risico’s en doet voorstellen om deze te detecteren en proactief te mitigeren; 
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de afhandeling van (financiële) aspecten, risicobeheersing, procesbeheersing, (governance) control, waarbij je inzicht kunt geven ten aanzien van de oplossingsrichting en de daarbij te hanteren kaders; 
 • Je stelt beleidskaders op het gebied van financieel beleid, financiële compliance, risicobeheersing, audits en kun je deze vertalen naar uitgangspunten, normen, werkwijzen, methoden etc.; 
 • Je vertaalt de (financiële) externe ontwikkelingen en consequenties ten aanzien van de strategie en beleid van Talis en in mogelijke risico’s voor de organisatie;  
 • Je bent in staat om vanuit de strategie doelstellingen te definiëren, nauw de voortgang te volgen en tijdig bij te sturen waar nodig;  
 • Je bent in staat om vastgestelde (investering)plannen te vertalen naar een (meerjaren) begroting en budgetten als leidraad te gebruiken voor het monitoren en toetsen van de (financiële) performance en als basis voor financieringsvraagstukken; 
 • Je kent de informatiebehoefte van de business en zorgt voor de ontwikkeling van brede stuurinformatie in de vorm van managementrapportages en stimuleert de verdere ontwikkeling en visualisatie hiervan; 
 • Je adviseert het bestuur en management over complexe beleids- en investeringsvoorstellen en de financiële positie vanuit een integraal en strategisch in en extern perspectief; 

 Verder vragen we? 

 • Jij bent energiek, positief, vernieuwend en denkt in kansen en mogelijkheden; 
 • Je beschikt over een afgeronde financiële WO-opleiding (RA/RC is een pre); 
 • Jij bent iemand die makkelijk het vertrouwen wint van je gesprekspartners, van strategisch tot operationeel niveau; 
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen, waardoor je een stevige gesprekspartner bent en een kritisch tegengeluid durft te geven; 
 • Je bent in staat om concrete aanbevelingen te doen op verschillende niveaus in een organisatie; 
 • Je beargumenteert jouw mening vanuit verschillende perspectieven en neemt het voortouw bij noodzakelijke veranderingen. Tevens weet je complexe situaties en verschillende belangen goed in te schatten;  
 • Je hebt een scherp oog voor interne en externe ontwikkelingen en weet goed te anticiperen op kansen en risico’s; 
 • Kennis van de financiële ins en outs van een woningcorporatie is een sterke pré, maar uiteindelijk zorgt jouw houding dat je kennis en kunde snel eigen maakt; 
 • Je beschikt over een helikopterview, waarmee je gemakkelijk verbanden legt tussen projecten, begroting, rapportages;  
 • Natuurlijke nieuwsgierigheid, je stelt de juiste kritische ‘waarom’ en ‘hoe’ vragen, daardoor ben je in staat het verhaal achter de cijfers te weten te komen. 

Wat mag je van ons verwachten?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. We hebben prima secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden veel ruimte om je te ontwikkelen. Wanneer je bij ons komt werken, kun je verder rekenen op:  

 • Een zelfstandige functie in een steeds complexer wordende omgeving. Een baan in een moderne, open maatschappelijke onderneming met gezonde ambities; 
 • Een uitdagende, afwisselende baan voor 32 tot 36 uur per week met de mogelijkheid tot gedeeltelijk hybride werken; 
 • Je komt te werken in een team van enthousiaste en gemotiveerde collega’s!  
 • Je salaris is conform CAO Woondiensten ingedeeld in schaal L (van € 5.181, tot € 7.198, -), exclusief 8% vakantiegeld en 2% eindejaarsuitkering en 2% kerstgratificatie.  
 • Je krijgt een overeenkomst voor de duur van 1 jaar met de intentie dit na een jaar om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd 
 • Een jaarlijks loopbaanontwikkelbudget van € 900 (wat je ook mag sparen!) en een aanvullend opleidingsbudget; 
 • De mogelijkheid extra vakantiedagen te kopen of verkopen; 
 • Een goed pensioen bij een stabiel pensioenfonds;  
 • Een vergoeding voor woon-werkverkeer (ook wanneer je lopend of met de fiets gaat!) waarbij het OV volledig wordt vergoed; 
 • De mogelijkheid om een elektrische fiets of elektrische auto te gebruiken voor je zakelijke afspraken; 
 • Goede thuiswerkfaciliteiten zodat je ook thuis een fijne en gezonde werkplek kunt inrichten en een thuiswerkvergoeding; 
 • Goede koffie in ons gezellige grand café en verschillende werklocaties.

Wie zijn wij?

Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Nijmegen en Wijchen. Wij zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen en wij vinden dat iedereen binnen onze doelgroep passend moet kunnen wonen. Ook huurders die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Wij zorgen voor betaalbare, toekomstbestendige woningen in leefbare wijken waar mensen zich thuis kunnen voelen. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.  

We werken aan betaalbaar wonen door nieuwbouw te realiseren, flexibel wonen mogelijk te maken en verstandig om te gaan met de huren. Duurzaamheid is een grote opgave, ook juist in het belang van de betaalbaarheid voor de bewoners. Voor toekomstige bewoners willen wij ook voorzien in de vraag naar duurzame betaalbare woningen. Daarom zoeken wij samen met partners naar kansen, bijvoorbeeld door woningbouw te industrialiseren. 

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. Wij streven daarom naar inclusieve wijken. Mede door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, verbindingen te leggen en in gesprek te gaan, geven wij hier vorm aan. Samen met de bewoners en partners delen we immers de verantwoordelijkheid voor plezierig wonen in de wijken. Het waar maken van al deze opgaven vraagt een veerkrachtige organisatie. Ook hier werken wij dagelijks aan. Ben je benieuwd naar ons? Lees hier dan meer!

Ben jij deze Business Controller?  

Neem contact op met Charlotte Eijking van bureau LotSelect. Zij ondersteunt ons bij de werving van deze nieuwe collega. Ken je iemand voor wie deze vacature perfect is? Stuur dan de link door. Je maakt ons én die persoon erg blij.  

Wil je extra achtergrondinformatie of heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Charlotte.eijking@lotselect.nl of 06 43 41 35 83.   

Graag ontvangt Charlotte je sollicitatie voor 24 mei 2024. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.