Directe Zorg Nijmegen gaat samenwonen met Talis en Bindkracht10

Directe Zorg Nijmegen (DZN) is deze week verhuisd naar de Boekweitweg 6 in Nijmegen. Ze gaan daar het kantoor delen met welzijnsorganisatie Bindkracht10 en ons. Het kantoor maakt deel uit van het pand van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Hiermee komen wonen, werken, welzijn en zorg onder één dak.

Samen Boekweitweg

Samen met Bindkracht10 verhuisden we vorig jaar al naar het pand aan de Boekweitweg. “Door samen te wonen met maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg kunnen we meerwaarde bieden voor de mensen waarvoor we werken”, vertelt Ronald Leushuis, bestuurder Talis.  DZN biedt zorg op maat aan jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Bestuurder Saïd Echargui van Directe Zorg Nijmegen (DZN): “Deze verhuizing van ons hoofdkantoor helpt ons in het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers en cliënten zo weinig mogelijk hinder ervaren van mogelijke schotten tussen organisaties. Door samen te wonen met Talis en Bindkracht10 hopen we dit te verbeteren. We kijken hier enorm naar uit.”

Samen met Bindkracht10 werken we inmiddels bijna een jaar samen in het nieuwe kantoor. “Doordat we samen onder een dak zitten, zijn de lijntjes nog korter”, vertelt Mohamed El Hamdaoui, bestuurder Bindkracht10. Het afgelopen jaar is de onderlinge samenwerking versterkt, onder meer door gezamenlijke werkgroepen. Die gingen over energiearmoede, schone leefomgeving, meedoen en ontmoeten. In hun werk is bindkracht10 verweven in de stad, dichtbij mensen en organisaties. Mohamed El Hamdaoui: “Dat vinden we hier ook in het kantoor. Een plek waar je kan samen komen en werken: met elkaar, bewoners en de stad.”

Het komende jaar wordt ook de verbinding met het WerkBedrijf versterkt. Letterlijk. Er wordt gewerkt aan een doorgang tussen beide kantoren. Het werkbedrijf is de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Samen dragen de organisaties eraan bij dat mensen een dak boven het hoofd hebben, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving, zorg kunnen ontvangen in buurten en wijken waar mensen prettig kunnen leven.

Het kantoor staat in de Winkelsteeg; een nieuwe ontwikkelgebied in Nijmegen dat zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. De nieuwe woningen van NDW21 zijn hierin een eerste stap.

DZN

DZN is een organisatie die zich inzet voor mensen met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen die om allerlei redenen niet goed ‘passen’ in het reguliere aanbod van (grotere) zorgaanbieders. DZN biedt zorg op maat aan jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

DZN werkt vanuit twee zorglocaties (Next en Connect) en biedt cultuursensitieve zorg en begeleiding. De begeleiders en gedragsdeskundigen beschikken over vaardigheden om effectief contact te maken, te ondersteunen en het creëren van een thuisgevoel. De professionals van DZN richten zich op het bieden van stabiliteit en kijken naar mogelijkheden voor een betere toekomst voor de bewoners.

DZN is sterk aanwezig in Nijmegen West, maar kan en wil ook in andere wijken ambulante ondersteuning en zorg bieden naast onze woonlocaties op de Kerkstraat en de Fenikshof.