Aanvraagformulier zelf klussen

  • Kijk op www.omgevingsloket.nl voor meer informatie over het verkrijgen van een vergunning.
    Als u deze vraagt met 'Ja' beantwoord vragen we u ook de volgende vraag te beantwoorden. Zo niet, dan mag u deze overslaan.
  • U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als u de vorige vraag met 'Ja' heeft beantwoord.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Hier kunt u ter informatie bestanden toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan tekening, constructieberekening of een asbestinventarisatie.