Huur betalen

U betaalt de huur vooruit: voor de eerste dag van de maand. De makkelijkste manier hiervoor is automatische incasso. Makkelijker voor u, want u weet dat u altijd het juiste bedrag betaalt. En dat u op tijd betaalt. En makkelijker voor ons, want wij krijgen alle huurbetalingen op tijd binnen. En we besparen kosten als het automatisch gaat. Een andere manier van uw huur betalen, is dat u het zelf naar ons overmaakt.

Automatische incasso

Met een automatische incasso geeft u ons opdracht en toestemming om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. Dat gaat automatisch op tijd, met het juiste bedrag. Ook als uw huurprijs wijzigt. Daar heeft u dus geen omkijken naar.

De automatische incasso vindt plaats op de eerste werkdag van de maand. Natuurlijk moet er wel voldoende saldo op uw rekening staan. Als dat niet zo is, kunnen wij uw huur niet incasseren. De bank zal de automatische incasso dan intrekken.

Wilt u de huur automatisch laten overmaken, dan kunt u het formulier “”SEPA incassomachtiging” hier aan ons doorgeven.

De huur zelf overmaken

U kunt de huur ook zelf overmaken op de rekening van Talis: IBAN NL07INGB0000124636, ten name van Talis in Nijmegen. Dat doet u voor de eerste dag van de maand. Geef daarbij altijd uw debiteurnummer door en voor welke maand u de huur betaalt.

Servicekosten en warmtewet

Servicekosten

Talis brengt servicekosten in rekening. Bijvoorbeeld voor waterverbruik, groenvoorziening of schoonmaakkosten. U betaalt hiervoor maandelijks een voorschot. Elk jaar vergelijken we de door u betaalde voorschotten met de werkelijke kosten. Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan moet u bijbetalen. Elk jaar krijgt u rond juni van ons een overzicht van de afrekening van de servicekosten. Lees meer.

Warmtewet

In een aantal complexen (gebouwen) van Talis wordt warmte opgewekt door een collectieve installatie, zogenaamde blokverwarming. Voor deze complexen geldt de warmtewet. Lees meer.

Huurverhoging

Een woningcorporatie mag één keer per jaar de huur van woningen verhogen. Deze huurverhoging gaat in op 1 juli. Met een brief informeren wij huurders op tijd over de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De huurverhoging kan per woning verschillen. In sommige situaties vindt een tussentijdse huurverhoging plaats. Tussentijdse verhogingen zijn alleen mogelijk als u akkoord gaat met extra voorzieningen in uw woning.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door