Seniorenlabel 60plussers

In Nijmegen en Wijchen is behoefte aan sociale huurwoningen voor ouderen. Tot augustus 2025 loopt daarom bij vier voormalig seniorengebouwen van ons een proef. 60plussers krijgen hier weer voorrang op woningen die vrijkomen. Deze proef loopt op verzoek van huurdersvereniging Accio en huurders. We stemmen af met beide gemeentes. Daarnaast zijn we bezig met de bouw van Aaron in Lent waar we ook woningen verhuren met het seniorenlabel. Dat is niet als proef. Hier maken we het gebouw speciaal voor ouderen. In Wijchen hebben we plannen voor nieuwbouw in Valendries. Dit gebouw wordt ook speciaal voor ouderen en verhuren we met het seniorenlabel. Hier vindt u een overzicht wat we nog meer doen aan het wonen voor ouderen.

Woningen geschikt voor ouderen
De proef met het seniorenlabel bij nieuwe verhuringen loopt bij de Globe en Maas Waalstaete in Nijmegen. In Wijchen loopt de proef bij De Pas en De Waaij. Deze gebouwen en woningen zijn geschikt om hier lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als er woningen vrij komen in deze gebouwen, bieden we ze met voorrang voor 60+ers aan via Entree. Bij bestaande bouw hadden we het in het verleden problemen met de verhuur. Met de pilot willen we in het klein proberen hoe de verhuur nu gaat.

Ook nieuwbouw voor ouderen
Daarnaast bouwen we sommige nieuwbouwprojecten speciaal voor ouderen. Hier houden we rekening met de wensen van ouderen en de eisen van deze tijd. Daarom voeren we hier ook het 60+ label in. Zo bouwen we in Lent woonzorggebouw Aaron met 91 appartementen. Dit gebouw is bedoeld voor vitale ouderen, ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag én jongvolwassenen met een beperking. We ontwikkelen hier samen met ZZG een vorm van het concept vitaal wonen. We investeren in het gebouw, zodat ouderen er prettig kunnen wonen. Er komt een ontmoetingsruimte, de woningen zijn levensloopgeschikt en voorzieningen zijn dichtbij. Ook in Wijchen komt er nieuwbouw voor ouderen. In de wijk Valendries in Wijchen staan veel eengezinswoningen. We hebben plannen om binnen enkele jaren in deze buurt 28 appartementen te bouwen. Ook deze sociale huurappartementen maken we dan geschikt voor ouderen en bieden we aan met het seniorenlabel.

Het label werd afgeschaft en is weer terug. Hoe zit dat?
Als corporatie bieden we huisvesting voor mensen met een kleinere portemonnee en voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag. Dat doen we volgens bepaalde afspraken. Namelijk de wettelijke regels en de regionale huisvestingsverordening. In 2013 is het seniorenlabel in de regio Arnhem en Nijmegen afgeschaft. Inmiddels wonen er ook jongere mensen in voormalig seniorengebouwen in deze regio. Vanaf 2013 mogen corporaties (en dus ook wij) elk jaar twintig procent van de woningen aan specifieke doelgroepen verhuren. Zoals bijvoorbeeld ouderen en ook alle andere bijzondere doelgroepen. Dat heet maatwerk. Hier gaan we heel zorgvuldig mee om.

Voor het afschaffen van het label waren verschillende redenen. Bijvoorbeeld het moeilijk kunnen verhuren aan senioren, waardoor woningen leeg stonden. En ook het idee dat het prettig is als jongere naast oudere bewoners wonen. Zo kunnen jongere bewoners de ouderen ondersteunen en andersom. Uiteraard zijn daar ook mooie voorbeelden van. Nu horen wij en Accio ook vaker terug dat ouderen graag met andere ouderen wonen. Accio en wij hoorden dat in gebouwen waar eerst alleen ouderen woonden, de leefstijl tussen ouderen en jongeren soms botst. Door de proef met het seniorenlabel bij vier gebouwen voor vijf jaar te volgen, bekijken wij of er voldoende vraag naar seniorenwoningen is en wat het effect is in elk gebouw. Om het risico van slechte verhuur te beperken, starten we met een kleine proef van vier gebouwen. Met een onderzoek naar de woonbeleving van de bewoners bekijken we of dit tijdens de proef verandert. De selectie van de gebouwen is zorgvuldig gedaan en in overleg met Accio. Ook zorgpartijen en de gemeentes zijn betrokken. Bij de selectie is rekening gehouden met verschillende voorwaarden, zoals voorzieningen en zorg dichtbij, een ontmoetingsruimte in het gebouw en een scootmobielstalling. Met het label bij een aantal gebouwen, kunnen mensen weer kiezen of ze juist wel of niet met ook meer jongere bewoners om zich heen willen wonen.

De proef loopt goed. Hoe gaat dat verder?
We evalueren de proef met Accio en bewoners om te bekijken of het 60+label (zo) blijft of wellicht breder ingevoerd kan worden. De jongere bewoners die nu op deze plekken wonen, kunnen natuurlijk blijven als het goed gaat. Het verschil is dat er geen nieuwe jongeren bij zullen komen.

In de gebouwen komen niet veel woningen vrij, waardoor het nodig is om de proef over een langere periode te doen. Of de leefbaarheid verbetert sinds de start van de proef, is dan ook nog lastig te zeggen. Daar kunnen we bijvoorbeeld halverwege meer over zeggen. De vrijgekomen woningen hebben we tot nu toe wel allemaal kunnen verhuren aan 60+ ers. Af en toe krijgen we de vraag van bewoners van andere gebouwen of zij ook mee kunnen doen aan de proef. Dat kan helaas niet. Om goed te kunnen bekijken wat er gebeurt, beginnen we klein. Na vijf jaar besluiten we of en zo ja welke gebouwen ook daarna het seniorenlabel krijgen.